السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده
تو که رفتی و دل نگرونی
اونکه اشک دخترش شبیهه بارون ریخت
خواندی حدیث خود را