السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

بخش اول: روضه (آرامش دلا بی قرار...)
بخش سوم: زمينه (لحظه لحظه کربلا رو...)
بخش چهارم: زمینه (منم عاشقم تو خیل عاشقاش...)
بخش پنجم: واحد (محسن جعفری‌فرد)