السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

راست می گن که شرف المکان بالمکین ارزش زمین به انسان هایی است که در آن زیسته اند یاد شهید سید مرتضی آوینی بخیر  چقدر خوب حرف می زد و نه مثل ما
و چقدر خوب به حرفش عمل کرد

 

این سرزمین ها اینقدر محل رفت و آمد ملائکه شده
که آدم هنوز هم که هنوزه بعد از اینهمه
گذشت سال و ماه و روز
باز هم احساس می کنه
اصلا مگه می شه زمینی که خون عاشقای خدا روش ریخته
با گذشت زمان آثارش رو فراموش کنه
من نمی گم اینو از اونایی که رفتن بپرسید
خیلی حال و هوای خوبی داره حتی
اگه گرما بکشی
تا نروی ندانی
امیدوارم که این کاروانی هم که از پایگاه ما رفت
سوغاتیش فقط یه سری سر و صدا و فراموشی
نباشه
و به یادمون بمونه محبت و صفا و صمیمیتی
که میان شهدا داشتیم
موفق باشید
بسیجی

 

راست می گن که شرف المکان بالمکین ارزش زمین به انسان هایی است که در آن زیسته اند یاد شهید سید مرتضی آوینی بخیر  چقدر خوب حرف می زد و نه مثل ما
و چقدر خوب به حرفش عمل کرد

 

این سرزمین ها اینقدر محل رفت و آمد ملائکه شده
که آدم هنوز هم که هنوزه بعد از اینهمه
گذشت سال و ماه و روز
باز هم احساس می کنه
اصلا مگه می شه زمینی که خون عاشقای خدا روش ریخته
با گذشت زمان آثارش رو فراموش کنه
من نمی گم اینو از اونایی که رفتن بپرسید
خیلی حال و هوای خوبی داره حتی
اگه گرما بکشی
تا نروی ندانی
امیدوارم که این کاروانی هم که از پایگاه ما رفت
سوغاتیش فقط یه سری سر و صدا و فراموشی
نباشه
و به یادمون بمونه محبت و صفا و صمیمیتی
که میان شهدا داشتیم
موفق باشید
بسیجی