السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

خطر مرگ و میر را کاهش می دهد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی یا سکته مغزی مسئول یک سوم مرگ ها هستند خطر ایجاد بیماری های قلبی و سرطان روده ها را تا 50درصد کاهش می دهد خطر ابتلای به دیابت نوع 2 ر 50 دصد کاهش می دهد کمک می کند تا احتمال ابتلای به فشار خون بالا را که یک پنجم جمعیت بالغ دنیار را گرفتار کرده کاهش یابد
خطر ایجاد دردهایناحیه کمر را کاهش می دهد

باعث ترفیع سلامت روحی و روانی می شود اضطراب ،استرس و احساس افسردگی و تنهایی را کاهش می دهد
کمک می کند تا از عادات خطرناک مثل مصرف سیگار ،الکل و سوء استفاده ار مواد مخدر و رژیم غذایی بد و خشونت مخصوصا
در کودکان و نوجوانان جلوگیری می کند
کمک می کند تا وزن بدن را تنظیم کرده وخطر چاقی را 50 درصد نسبت به افراد بی تحرک کاهش می دهد
کمک می کند تا وزن بدن را تنظیم کرده و خطر چاقی را 50 درصد نسبت به افراد بی تحرک کاهش می دهد
کمک می کند تا استخوان ها ، عضلات و مفاصل سالمی داشته باشیم و افراد دچار حالات ناتوان کننده مزمن از نظر قدرت تقویت می کند
می تواند به درمان حالت های دردناک مثل کمر درد و زانو درد کمک کند
واحد تربیت بدنی پایگاه

 

خطر مرگ و میر را کاهش می دهد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی یا سکته مغزی مسئول یک سوم مرگ ها هستند خطر ایجاد بیماری های قلبی و سرطان روده ها را تا 50درصد کاهش می دهد خطر ابتلای به دیابت نوع 2 ر 50 دصد کاهش می دهد کمک می کند تا احتمال ابتلای به فشار خون بالا را که یک پنجم جمعیت بالغ دنیار را گرفتار کرده کاهش یابد
خطر ایجاد دردهایناحیه کمر را کاهش می دهد

باعث ترفیع سلامت روحی و روانی می شود اضطراب ،استرس و احساس افسردگی و تنهایی را کاهش می دهد
کمک می کند تا از عادات خطرناک مثل مصرف سیگار ،الکل و سوء استفاده ار مواد مخدر و رژیم غذایی بد و خشونت مخصوصا
در کودکان و نوجوانان جلوگیری می کند
کمک می کند تا وزن بدن را تنظیم کرده وخطر چاقی را 50 درصد نسبت به افراد بی تحرک کاهش می دهد
کمک می کند تا وزن بدن را تنظیم کرده و خطر چاقی را 50 درصد نسبت به افراد بی تحرک کاهش می دهد
کمک می کند تا استخوان ها ، عضلات و مفاصل سالمی داشته باشیم و افراد دچار حالات ناتوان کننده مزمن از نظر قدرت تقویت می کند
می تواند به درمان حالت های دردناک مثل کمر درد و زانو درد کمک کند
واحد تربیت بدنی پایگاه