السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

رئيس ستاد انتخابات كشور : اخذ آراي مردم در انتخابات مجلس از ساعت 8 صبح جمعه آغاز مي شود

سيد صولت مرتضوي گفت: اخذ راي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز جمعه (12 اسفندماه) از ساعت هشت صبح آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.به نقل از خبرگزاري ايرنا، سيد صولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات كشور اظهار داشت: براساس قانون، مدت زمان اخذ راي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 10 ساعت پيش بيني شده است.

ما بقی در ادامه مطلب ….

وي گفت: به استناد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي وزير كشور حسب درخواست فرمانداران مي تواند مدت زمان راي گيري را افزايش دهد.
رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: البته تا زماني كه متقاضي درشعب اخذ راي وجود داشته باشد فرآيند اخذ راي ادامه خواهد داشت.
وي اظهارداشت: مردم براي شركت در انتخابات بايد اصل شناسنامه و كارت ملي را به همراه داشته باشند.
مرتضوي از مردم خواست كه در ساعت هاي اوليه صبح جمعه (12 اسفندماه) با حضور در پاي صندوق هاي راي آراء خود را به صندوق بياندازند و حضور در پاي صندوق هاي اخذ راي را به ساعات پاياني انتخابات موكول نكنند.
رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: مردم ايران اسلامي همانند انتخابات هاي گذشته ، روز جمعه (12 اسفندماه) يك حضور پرشور و گسترده در پاي صندوق هاي راي خواهند داشت.

منبع : سایت وزارت کشور

رئيس ستاد انتخابات كشور : اخذ آراي مردم در انتخابات مجلس از ساعت 8 صبح جمعه آغاز مي شود

سيد صولت مرتضوي گفت: اخذ راي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز جمعه (12 اسفندماه) از ساعت هشت صبح آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.به نقل از خبرگزاري ايرنا، سيد صولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات كشور اظهار داشت: براساس قانون، مدت زمان اخذ راي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 10 ساعت پيش بيني شده است.

ما بقی در ادامه مطلب ….

وي گفت: به استناد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي وزير كشور حسب درخواست فرمانداران مي تواند مدت زمان راي گيري را افزايش دهد.
رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: البته تا زماني كه متقاضي درشعب اخذ راي وجود داشته باشد فرآيند اخذ راي ادامه خواهد داشت.
وي اظهارداشت: مردم براي شركت در انتخابات بايد اصل شناسنامه و كارت ملي را به همراه داشته باشند.
مرتضوي از مردم خواست كه در ساعت هاي اوليه صبح جمعه (12 اسفندماه) با حضور در پاي صندوق هاي راي آراء خود را به صندوق بياندازند و حضور در پاي صندوق هاي اخذ راي را به ساعات پاياني انتخابات موكول نكنند.
رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: مردم ايران اسلامي همانند انتخابات هاي گذشته ، روز جمعه (12 اسفندماه) يك حضور پرشور و گسترده در پاي صندوق هاي راي خواهند داشت.

منبع : سایت وزارت کشور