السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 33 اسامی منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه شماره 33 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

اسامی منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت 8 صبح روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1390 که موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح درحوزه انتخابیه شده اند، به شرح ذیل است:

1- درحوزه انتخابیه سنقر محمد ابراهیم محبی با کسب 18/788 رأی از مجموع 49/275 آرای صحیح مأخوذه.
2- درحوزه انتخابیه اردکان محمدرضا تابش با کسب 25/945 رأی از مجموع 39/830 آرای صحیح مأخوذه.
3- درحوزه انتخابیه بناب محمد باقری با کسب 33/912 رأی از مجموع 75/762 آرای صحیح مأخوذه.
4- درحوزه انتخابیه سمنان و مهدی شهر علیرضا خسروی با کسب 31/615 رأی از مجموع 84/837 آرای صحیح مأخوذه.
5- درحوزه انتخابیه دامغان عبدالرحمان رستمیان با کسب 16/974 رأی از مجموع 48/674 آرای صحیح مأخوذه.
6- درحوزه انتخابیه خمین محمد ابراهیم رضایی با کسب 27/227 رأی از مجموع 54/630 آرای صحیح مأخوذه .
7- درحوزه انتخابیه آستانه اشرفیه محمد حسین قربانی با کسب 22/076 رأی از مجموع 62/021 آرای صحیح مأخوذه.

منبع :خبرگزاری برنا

ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 33 اسامی منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه شماره 33 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

اسامی منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت 8 صبح روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1390 که موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح درحوزه انتخابیه شده اند، به شرح ذیل است:

1- درحوزه انتخابیه سنقر محمد ابراهیم محبی با کسب 18/788 رأی از مجموع 49/275 آرای صحیح مأخوذه.
2- درحوزه انتخابیه اردکان محمدرضا تابش با کسب 25/945 رأی از مجموع 39/830 آرای صحیح مأخوذه.
3- درحوزه انتخابیه بناب محمد باقری با کسب 33/912 رأی از مجموع 75/762 آرای صحیح مأخوذه.
4- درحوزه انتخابیه سمنان و مهدی شهر علیرضا خسروی با کسب 31/615 رأی از مجموع 84/837 آرای صحیح مأخوذه.
5- درحوزه انتخابیه دامغان عبدالرحمان رستمیان با کسب 16/974 رأی از مجموع 48/674 آرای صحیح مأخوذه.
6- درحوزه انتخابیه خمین محمد ابراهیم رضایی با کسب 27/227 رأی از مجموع 54/630 آرای صحیح مأخوذه .
7- درحوزه انتخابیه آستانه اشرفیه محمد حسین قربانی با کسب 22/076 رأی از مجموع 62/021 آرای صحیح مأخوذه.

منبع :خبرگزاری برنا