السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره 36 را منتشر کرد.

ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره 36 را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اسامی 19 نفر دیگر از منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت 14 بعد از ظهر امروز موفق به کسب اکثریت

حداقل یک چهارم آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود شدند بدین شرح است:

1- در حوزه انتخابیه بروجن آقای امیرعباس سلطانی با کسب 24 هزار و 465 ر ای از مجموع 67 هزار و 171 رای صحیح ماخوذه

2- در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان آقای سید محمد مهدی پور فاطمی با کسب 29 هزار و 990 رای از مجموع 86 هزار و 898 رای صحیح ماخوذه

3- در حوزه انتخابیه نائین خور و بیابانک آقای سید حمید رضا طباطبایی نائینی با کسب 13 هزار و 287 رای از مجموع 35 هزار و 250 رای صحیح ماخوذه

4- در حوزه انتخابیه نهاوند آقای مهدی سنایی با کسب 40 هزار و 542 رای از مجموع 94 هزار و 385 رای صحیح ماخوذه

5- در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان آقای سیدمحمد باقر عبادی با کسب 65 هزار و 342 رای از مجموع 155 هزار و 343 رای صحیح ماخوذه 6

– در حوزه انتخابیه لامرد و مهر آقای سید موسی موسوی با کسب 30 هزار و 260 رای از مجموع 79 هزار و 654 رای صحیح ماخوذه

7- در حوزه انتخابیه بویین زهرا آقای روح الله عباس پور با کسب 37 هزارو 440 ر ای از مجموع 82 هزار و 125 رای صحیح ماخوذه

8- در حوزه انتخابیه بم، ریگان ، فهرج و نرماشیر آقای موسی غضنفرآبادی با کسب 94 هزار و 310 رای از مجموع 140 هزار و 466 رای صحیح ماخوذه

9- در حوزه انتخابیه بوشهر، کنگاور و دیلم آقای عبدالکریم جمیری با کسب 47 هزار و 538 رای از مجموع 122 هزار و 407 رای صحیح ماخوذه

10- در حوزه انتخابیه درگز آقای حسین محمدزاده با کسب 19 هزار و 168 رای از مجموع 37 هزار 138 رای صحیح ماخوذه

11- در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز آقای محمد سقائی با کسب 40 هزار و 572 رای از مجموع 97 هزار 279 رای صحیح ماخوذه

12- در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر آقای مهدی دواتگری با کسب 92 هزار و 215 رای از مجموع 152 هزار و 785 رای صحیح ماخوذه

13- در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار آقای سید محمد میرمحمدی با کسب 14 هزار و 365 رای از مجموع 46 هزار و 232 رای صحیح ماخوذه

14- در حوزه انتخابیه اسفراین آقای هادی قوامی با کسب 34 هزار و 962 رای از مجموع 69 هزار و 392 رای صحیح ماخوذه

15- در حوزه انتخابیه شیروان آقای عبدالرضا عزیزی با کسب 38 هزار و 811 رای از مجموع 73 هزار و 929 رای صحیح ماخوذه

16- در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیک شهر آقای یعقوب جدگال با کسب 63 هزار و 452 رای از مجموع 157 هزار و 644 رای صحیح ماخوذه

17- در حوزه انتخابیه کرمان و راور آقای محمد مهدی زاهدی با کسب 150 هزار و 825 رای و محمد رضا پورابراهیمی داورانی با کسب 102 هزار و 748 رای از مجموع 279 هزار و 977 رای صحیح ماخوذه

18- در حوزه انتخابیه ملایر آقای علی نعمت چهاردولی با کسب 44 هزار و 829 رای از مجموع 122 و 350 رای ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شد و آقای حسن وفایی با کسب 28 هزار و 361 رای و آقای احمد آریایی نژاد با کسب 28 هزار و 303 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

با توجه به نتایج جدید اعلام شده از مجموع 55 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آرای حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات شده اند به 57 نفر می رسد.

منبع : واحد مرکزی خبر

ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره 36 را منتشر کرد.

ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره 36 را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اسامی 19 نفر دیگر از منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت 14 بعد از ظهر امروز موفق به کسب اکثریت

حداقل یک چهارم آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود شدند بدین شرح است:

1- در حوزه انتخابیه بروجن آقای امیرعباس سلطانی با کسب 24 هزار و 465 ر ای از مجموع 67 هزار و 171 رای صحیح ماخوذه

2- در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان آقای سید محمد مهدی پور فاطمی با کسب 29 هزار و 990 رای از مجموع 86 هزار و 898 رای صحیح ماخوذه

3- در حوزه انتخابیه نائین خور و بیابانک آقای سید حمید رضا طباطبایی نائینی با کسب 13 هزار و 287 رای از مجموع 35 هزار و 250 رای صحیح ماخوذه

4- در حوزه انتخابیه نهاوند آقای مهدی سنایی با کسب 40 هزار و 542 رای از مجموع 94 هزار و 385 رای صحیح ماخوذه

5- در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان آقای سیدمحمد باقر عبادی با کسب 65 هزار و 342 رای از مجموع 155 هزار و 343 رای صحیح ماخوذه 6

– در حوزه انتخابیه لامرد و مهر آقای سید موسی موسوی با کسب 30 هزار و 260 رای از مجموع 79 هزار و 654 رای صحیح ماخوذه

7- در حوزه انتخابیه بویین زهرا آقای روح الله عباس پور با کسب 37 هزارو 440 ر ای از مجموع 82 هزار و 125 رای صحیح ماخوذه

8- در حوزه انتخابیه بم، ریگان ، فهرج و نرماشیر آقای موسی غضنفرآبادی با کسب 94 هزار و 310 رای از مجموع 140 هزار و 466 رای صحیح ماخوذه

9- در حوزه انتخابیه بوشهر، کنگاور و دیلم آقای عبدالکریم جمیری با کسب 47 هزار و 538 رای از مجموع 122 هزار و 407 رای صحیح ماخوذه

10- در حوزه انتخابیه درگز آقای حسین محمدزاده با کسب 19 هزار و 168 رای از مجموع 37 هزار 138 رای صحیح ماخوذه

11- در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز آقای محمد سقائی با کسب 40 هزار و 572 رای از مجموع 97 هزار 279 رای صحیح ماخوذه

12- در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر آقای مهدی دواتگری با کسب 92 هزار و 215 رای از مجموع 152 هزار و 785 رای صحیح ماخوذه

13- در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار آقای سید محمد میرمحمدی با کسب 14 هزار و 365 رای از مجموع 46 هزار و 232 رای صحیح ماخوذه

14- در حوزه انتخابیه اسفراین آقای هادی قوامی با کسب 34 هزار و 962 رای از مجموع 69 هزار و 392 رای صحیح ماخوذه

15- در حوزه انتخابیه شیروان آقای عبدالرضا عزیزی با کسب 38 هزار و 811 رای از مجموع 73 هزار و 929 رای صحیح ماخوذه

16- در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیک شهر آقای یعقوب جدگال با کسب 63 هزار و 452 رای از مجموع 157 هزار و 644 رای صحیح ماخوذه

17- در حوزه انتخابیه کرمان و راور آقای محمد مهدی زاهدی با کسب 150 هزار و 825 رای و محمد رضا پورابراهیمی داورانی با کسب 102 هزار و 748 رای از مجموع 279 هزار و 977 رای صحیح ماخوذه

18- در حوزه انتخابیه ملایر آقای علی نعمت چهاردولی با کسب 44 هزار و 829 رای از مجموع 122 و 350 رای ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شد و آقای حسن وفایی با کسب 28 هزار و 361 رای و آقای احمد آریایی نژاد با کسب 28 هزار و 303 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

با توجه به نتایج جدید اعلام شده از مجموع 55 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آرای حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات شده اند به 57 نفر می رسد.

منبع : واحد مرکزی خبر