السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

کی گفته من بابا ندارم

این طرح  تقدیم به علیرضا احمدی روشن و  آرمیتا رضایی نژاد
جانشینان آینده پدران آسمانی شان؛ شهیدان مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد
سلامتی حضرت آقا، پدر مهربان فرزندان شهدا صلوات.

دانلود طرح با کیفیت

دانلود : کی گفته من بابا ندارم

 

منبع : asemangraf.blogfa.com

کی گفته من بابا ندارم

این طرح  تقدیم به علیرضا احمدی روشن و  آرمیتا رضایی نژاد
جانشینان آینده پدران آسمانی شان؛ شهیدان مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد
سلامتی حضرت آقا، پدر مهربان فرزندان شهدا صلوات.

دانلود طرح با کیفیت

دانلود : کی گفته من بابا ندارم

 

منبع : asemangraf.blogfa.com