السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

878 هزار و 465 راي شمارش شده تا ساعت 17

رييس ستاد انتخابات كشوراولين نتايج شمارش آرا در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را تا ساعت 17 امروز (شنبه )اعلام كرد.سيد صولت مرتضوي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاكنون تعداد كل آراي ماخوذه در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر 878 هزار و 465 راي است.

معاون سياسي وزير كشور گفت كه 798 هزار و 871 راي صحيح بوده است.
مرتضوي با بيان اينكه شمارش آرا ادامه دارد، خاطرنشان كرد كه امكان جابجايي اسامي منتخبان حوزه انتخابيه تهران وجود دارد.
وي اظهارداشت: پس از اعلام نتايج آراي تمامي حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور ، افرادي كه نسبت به نتيجه آرا اعتراض دارند مي توانند به وزارت كشور مراجعه كنند.
رييس ستاد انتخابات كشور با بيان اينكه در 1956 شعبه اخذ راي صورت جلسه شعب مورد تاييد قرار گرفته است، اسامي 60 منتخب مردم را كه براساس آراء ماخوذه حائز اكثريت شده اند به شرح ذيل اعلام كرد:
1- غلامعلي حدادعادل 405 هزار و 53 راي

2- سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد 245 هزار و 806 راي

3- سيدعليرضا مرندي 240 هزار و 123 راي

4 – مرتضي آقا‌تهراني 238 هزار و 81 راي

5- سيدمسعود ميركاظمي 197 هزار و 247 راي

6- بيژن نوباوه 162 هزار و 746 راي

7- احمد توكلي 159 هزار و 247 راي

8 – علي مطهري 153 هزار و 212 راي

9- روح‌الله حسينيان 145 هزار و 347 راي‌

10-علي‌اصغر زارعي 140 هزار و 212 راي

11- عليرضا زاكاني 136 هزارو 430 راي

12- حسين مظفر135 هزارو 229 راي

13- زهره طبيب زاده نوري 134 هزارو 490 راي

14- غلامرضا مصباحي مقدم 132 هزارو 918 راي
15- محمد سليماني 130 هزارو 100 راي

16- سيد مهدي هاشمي 128 هزارو 877 راي

17- سيد محمود نبويان 124 هزارو 832 راي

18- مهرداد بذرپاش 123 هزارو 325 راي

19- حميد رسايي 119 هزارو 617 راي

20- لاله افتخاري 118 هزارو 763 راي

21- اسماعيل كوثري 118 هزارو 583 راي

22- مهدي كوچك زاده 117 هزارو 942 راي

23- مجتبي رحماندوست 117هزارو 642 راي

24- حسين فدايي 116 هزارو 731 راي

25 – الياس نادران 116 هزارو 685 راي

26- محمدرضا باهنر 115 هزارو 366 راي

27- پرويز سروري 111 هزارو 12 راي

28- فاطمه رهبر 109 هزارو 863 راي

29- فاطمه آليا 108 هزارو 581 راي

30- حسين نجابت 104 هزارو 349 راي

31- عليرضا محجوب 102 هزارو 711 راي

32- زهره الهيان يكصد هزارو 9 راي

33- قاسم روانبخش 97 هزارو 405 راي

34- محسن كازرون 92 هزارو 640 راي

35- الهام امين زاده 91 هزارو 319 راي

36- محمد ناصر سقاي بي ريا 89 هزارو 126 راي

37- زهره سادات لاجوردي 88 هزارو 979 راي

38- اسماعيل كوثري با كد انتخابيه( 72 17) 88 هزارو 795 راي

39- سهيلا جلودارزاده 88 هزارو 632 راي

40- اسدالله بادامچيان 86 هزارو 776 راي

41- حسين طلا 85 هزارو 923 راي

42- حسن غفوري فرد 79 هزارو 615 راي

43- حسن حميد زاده 76 هزارو 963 راي

44- محمد نبي رودكي 76 هزارو 472 راي

45- محمد نبي حبيبي 72 هزارو 988 راي

46- بتول نامجو 72 هزارو 24 راي
47- محمد حسين استاد آقا 70 هزارو 193 راي

48- فرهاد جوانمردي 63 هزارو 987 راي

49- علي اصغر خاني 62 هزارو 612 راي

50- محمد جمال خليليان اشكذري 59 هزارو 93 راي

51- محمد اسماعيل كفايتي 58 هزارو 157 راي

52- عليرضا صفار زاده 57 هزارو 661 راي

53- ابراهيم انصاريان 55 هزارو 875 راي

54- جواد محمدي 55 هزارو 340 راي

55- حميدرضا كاتوزيان 54 هزارو 517 راي

56- عليرضا دهقاني 53 هزارو 522 راي

57- حسين ابراهيمي 53 هزارو 278 راي

58- علي خطيبي شريفيه 52 هزارو 382 راي

59- محمد مهدي باباپور گل افشاني 51 هزارو 26 راي

60- علي عباسپور تهراني فرد 49 هزارو 701 راي

منبع : سایت وزارت کشور

878 هزار و 465 راي شمارش شده تا ساعت 17

رييس ستاد انتخابات كشوراولين نتايج شمارش آرا در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را تا ساعت 17 امروز (شنبه )اعلام كرد.سيد صولت مرتضوي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاكنون تعداد كل آراي ماخوذه در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر 878 هزار و 465 راي است.

معاون سياسي وزير كشور گفت كه 798 هزار و 871 راي صحيح بوده است.
مرتضوي با بيان اينكه شمارش آرا ادامه دارد، خاطرنشان كرد كه امكان جابجايي اسامي منتخبان حوزه انتخابيه تهران وجود دارد.
وي اظهارداشت: پس از اعلام نتايج آراي تمامي حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور ، افرادي كه نسبت به نتيجه آرا اعتراض دارند مي توانند به وزارت كشور مراجعه كنند.
رييس ستاد انتخابات كشور با بيان اينكه در 1956 شعبه اخذ راي صورت جلسه شعب مورد تاييد قرار گرفته است، اسامي 60 منتخب مردم را كه براساس آراء ماخوذه حائز اكثريت شده اند به شرح ذيل اعلام كرد:
1- غلامعلي حدادعادل 405 هزار و 53 راي

2- سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد 245 هزار و 806 راي

3- سيدعليرضا مرندي 240 هزار و 123 راي

4 – مرتضي آقا‌تهراني 238 هزار و 81 راي

5- سيدمسعود ميركاظمي 197 هزار و 247 راي

6- بيژن نوباوه 162 هزار و 746 راي

7- احمد توكلي 159 هزار و 247 راي

8 – علي مطهري 153 هزار و 212 راي

9- روح‌الله حسينيان 145 هزار و 347 راي‌

10-علي‌اصغر زارعي 140 هزار و 212 راي

11- عليرضا زاكاني 136 هزارو 430 راي

12- حسين مظفر135 هزارو 229 راي

13- زهره طبيب زاده نوري 134 هزارو 490 راي

14- غلامرضا مصباحي مقدم 132 هزارو 918 راي
15- محمد سليماني 130 هزارو 100 راي

16- سيد مهدي هاشمي 128 هزارو 877 راي

17- سيد محمود نبويان 124 هزارو 832 راي

18- مهرداد بذرپاش 123 هزارو 325 راي

19- حميد رسايي 119 هزارو 617 راي

20- لاله افتخاري 118 هزارو 763 راي

21- اسماعيل كوثري 118 هزارو 583 راي

22- مهدي كوچك زاده 117 هزارو 942 راي

23- مجتبي رحماندوست 117هزارو 642 راي

24- حسين فدايي 116 هزارو 731 راي

25 – الياس نادران 116 هزارو 685 راي

26- محمدرضا باهنر 115 هزارو 366 راي

27- پرويز سروري 111 هزارو 12 راي

28- فاطمه رهبر 109 هزارو 863 راي

29- فاطمه آليا 108 هزارو 581 راي

30- حسين نجابت 104 هزارو 349 راي

31- عليرضا محجوب 102 هزارو 711 راي

32- زهره الهيان يكصد هزارو 9 راي

33- قاسم روانبخش 97 هزارو 405 راي

34- محسن كازرون 92 هزارو 640 راي

35- الهام امين زاده 91 هزارو 319 راي

36- محمد ناصر سقاي بي ريا 89 هزارو 126 راي

37- زهره سادات لاجوردي 88 هزارو 979 راي

38- اسماعيل كوثري با كد انتخابيه( 72 17) 88 هزارو 795 راي

39- سهيلا جلودارزاده 88 هزارو 632 راي

40- اسدالله بادامچيان 86 هزارو 776 راي

41- حسين طلا 85 هزارو 923 راي

42- حسن غفوري فرد 79 هزارو 615 راي

43- حسن حميد زاده 76 هزارو 963 راي

44- محمد نبي رودكي 76 هزارو 472 راي

45- محمد نبي حبيبي 72 هزارو 988 راي

46- بتول نامجو 72 هزارو 24 راي
47- محمد حسين استاد آقا 70 هزارو 193 راي

48- فرهاد جوانمردي 63 هزارو 987 راي

49- علي اصغر خاني 62 هزارو 612 راي

50- محمد جمال خليليان اشكذري 59 هزارو 93 راي

51- محمد اسماعيل كفايتي 58 هزارو 157 راي

52- عليرضا صفار زاده 57 هزارو 661 راي

53- ابراهيم انصاريان 55 هزارو 875 راي

54- جواد محمدي 55 هزارو 340 راي

55- حميدرضا كاتوزيان 54 هزارو 517 راي

56- عليرضا دهقاني 53 هزارو 522 راي

57- حسين ابراهيمي 53 هزارو 278 راي

58- علي خطيبي شريفيه 52 هزارو 382 راي

59- محمد مهدي باباپور گل افشاني 51 هزارو 26 راي

60- علي عباسپور تهراني فرد 49 هزارو 701 راي

منبع : سایت وزارت کشور