السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

اطلاعيه شماره 42 ستاد انتخابات كشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعيه شماره 42 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است :

نتايج 14حوزه انتخابيه ديگر كه تا ساعت 11 صبح روز يك شنبه چهاردهم اسفند ماه 1390 نتايج آنها اعلام گرديده، بدين شرح مي باشد:
1-در حوزه انتخابيه قصر شيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب آقاي فتح اله حسيني با كسب 310/25 رأي از مجموع 773/100 آراي صحيح مأخوذه.
2- در حوزه انتخابيه گناباد و بجستان آقاي محمد رجائي باغ سيائي با كسب 102/27 رأي از مجموع 102/61 آراي صحيح مأخوذه.
3-در حوزه انتخابيه شادگان آقاي عبدالله تميمي با كسب 984/21 رأي از مجموع 553/68 آراي صحيح مأخوذه.
4-در حوزه انتخابيه گچساران آقاي غلامرضا تاج گردون با كسب 974/34 رأي از مجموع 463/91 آراي صحيح مأخوذه.
5-در حوزه انتخابيه شهرضا و دهاقان آقاي عوض حيدرپور شهرضايي با كسب 737/20 رأي از مجموع 764/76 آراي صحيح مأخوذه.
6- در حوزه انتخابيه نقده و اشنويه آقاي عبدالكريم حسين زاده با كسب 165/31 رأي از مجموع 792/97 آراي صحيح مأخوذه.
7- در حوزه انتخابيه فسا آقاي محمد حسن دوكاني آغچغلو با كسب 801/41 رأي از مجموع 804/104 آراي صحيح مأخوذه.
8- در حوزه انتخابيه ملكان آقاي شهروز افخمي با كسب 010/30 رأي از مجموع 759/58 آراي صحيح مأخوذه.
9- در حوزه انتخابيه هشترود و چاراويماق آقاي غلامحسين شيري علي آباد با كسب 775/25 رأي از مجموع 178/51 آراي صحيح مأخوذه.
10- در حوزه انتخابيه نيشابور و تخت جلگه آقايان حسين سبحاني نيا با كسب 079/78 رأي و علي مروي با كسب 527/71 رأي از مجموع 532/234 آراي صحيح مأخوذه.
11- در حوزه انتخابيه طوالش، رضوانشهر و ماسال آقايان بهمن محمد ياري با كسب 812/39 رأي و احسن الله راد مهر با كسب 652/37 رأي از مجموع 214/184 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
12- در حوزه انتخابيه تنكابن، رامسر و عباس آباد آقايان شمس الله شريعت نژاد با كسب 698/27 رأي و علي شمس با كسب 579/24 رأي از مجموع 709/124 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
13- در حوزه انتخابيه دزفول آقايان محمد علي قاسمي با كسب 315/36 رأي و عباس پاپي زاده پالنگان با كسب 158/33 رأي از مجموع 454/151 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
14- در حوزه انتخابيه لنجان آقايان مجيد منصوري بيدكالي با كسب 927/22 رأي و محسن كوهكن ريزي با كسب 922/19 رأي از مجموع 594/102 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
لازم به ذكر است با توجه به نتايج جديد اعلام شده و از مجموع 173 حوزه انتخابيه، تعداد كل
منتخبين كه تا اين ساعت موفق به كسب حداقل يك چهارم آراء حوزه انتخابيه درمرحله اول انتخابات گرديده اند به 175 نفر مي رسد.
ستاد انتخابات كشور

اطلاعيه شماره 42 ستاد انتخابات كشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعيه شماره 42 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است :

نتايج 14حوزه انتخابيه ديگر كه تا ساعت 11 صبح روز يك شنبه چهاردهم اسفند ماه 1390 نتايج آنها اعلام گرديده، بدين شرح مي باشد:
1-در حوزه انتخابيه قصر شيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب آقاي فتح اله حسيني با كسب 310/25 رأي از مجموع 773/100 آراي صحيح مأخوذه.
2- در حوزه انتخابيه گناباد و بجستان آقاي محمد رجائي باغ سيائي با كسب 102/27 رأي از مجموع 102/61 آراي صحيح مأخوذه.
3-در حوزه انتخابيه شادگان آقاي عبدالله تميمي با كسب 984/21 رأي از مجموع 553/68 آراي صحيح مأخوذه.
4-در حوزه انتخابيه گچساران آقاي غلامرضا تاج گردون با كسب 974/34 رأي از مجموع 463/91 آراي صحيح مأخوذه.
5-در حوزه انتخابيه شهرضا و دهاقان آقاي عوض حيدرپور شهرضايي با كسب 737/20 رأي از مجموع 764/76 آراي صحيح مأخوذه.
6- در حوزه انتخابيه نقده و اشنويه آقاي عبدالكريم حسين زاده با كسب 165/31 رأي از مجموع 792/97 آراي صحيح مأخوذه.
7- در حوزه انتخابيه فسا آقاي محمد حسن دوكاني آغچغلو با كسب 801/41 رأي از مجموع 804/104 آراي صحيح مأخوذه.
8- در حوزه انتخابيه ملكان آقاي شهروز افخمي با كسب 010/30 رأي از مجموع 759/58 آراي صحيح مأخوذه.
9- در حوزه انتخابيه هشترود و چاراويماق آقاي غلامحسين شيري علي آباد با كسب 775/25 رأي از مجموع 178/51 آراي صحيح مأخوذه.
10- در حوزه انتخابيه نيشابور و تخت جلگه آقايان حسين سبحاني نيا با كسب 079/78 رأي و علي مروي با كسب 527/71 رأي از مجموع 532/234 آراي صحيح مأخوذه.
11- در حوزه انتخابيه طوالش، رضوانشهر و ماسال آقايان بهمن محمد ياري با كسب 812/39 رأي و احسن الله راد مهر با كسب 652/37 رأي از مجموع 214/184 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
12- در حوزه انتخابيه تنكابن، رامسر و عباس آباد آقايان شمس الله شريعت نژاد با كسب 698/27 رأي و علي شمس با كسب 579/24 رأي از مجموع 709/124 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
13- در حوزه انتخابيه دزفول آقايان محمد علي قاسمي با كسب 315/36 رأي و عباس پاپي زاده پالنگان با كسب 158/33 رأي از مجموع 454/151 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
14- در حوزه انتخابيه لنجان آقايان مجيد منصوري بيدكالي با كسب 927/22 رأي و محسن كوهكن ريزي با كسب 922/19 رأي از مجموع 594/102 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
لازم به ذكر است با توجه به نتايج جديد اعلام شده و از مجموع 173 حوزه انتخابيه، تعداد كل
منتخبين كه تا اين ساعت موفق به كسب حداقل يك چهارم آراء حوزه انتخابيه درمرحله اول انتخابات گرديده اند به 175 نفر مي رسد.
ستاد انتخابات كشور