السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

نتايج مربوط به شمارش آراء حوزه انتخابيه تهران كه تا ساعت 30 : 7 صبح روز يكشنبه چهاردهم اسفند ماه

 

تاكنون در 2304 شعبه اخذ راي در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، يك ميليون و 162 هزار و 331 راي شمارش شده كه از اين ميزان، يك ميليون و 57 هزار و 633 راي ماخوذه صحيح بوده است.
بر اين اساس، تازه‌ترين آمار از 60 نامزد اول تهران به شرح ذیل است:

1- غلامعلي حدادعادل با 551 هزار و 521 راي
2- سيدمحمدحسن ابوترابي فرد با 339 هزار و 646 راي
3- سيدعليرضا مرندي با 336 هزار 534 راي
4- مرتضي آقاتهراني با 331 هزار و 284 راي
5- مسعود ميركاظمي با 277 هزار و 727 راي
6- بيژن نوباوه وطن با 228هزار و 775 راي
7- احمد توكلي با 221 هزار و 459 راي
8- علي مطهري با 210 هزار و 083 راي
9- روح‌الله حسينيان با 205 هزار و 663 راي
10- علي‌اصغر زارعي با 198 هزار و 928 راي
11- عليرضا زاكاني با 192 هزار و 249 راي
12- حسين مظفر با 191 هزار و 758 راي
13- زهره طبيب‌زاده نوري با 189 هزار و 134 راي
14- غلامرضا مصباحي‌مقدم با 187 هزار و 724 راي
15- محمد سليماني با 185 هزار و 380 راي
16- سيدمهدي هاشمي با 181 هزار و 417 راي
17- سيدمحمود نبويان با 176 هزار و 463 راي
18- مهرداد بذرپاش با 171 هزار و 110 راي
19- اسماعيل كوثري با 169 هزار و 560 راي
20- حميد رسايي با 169 هزار و 447 راي
21- مهدي كوچك‌زاده با 166 هزار و 2805 راي
22- الياس نادران با 165 هزار و 748 راي
23- حسين فدايي آشتياني با 165 هزار و 667 راي
24- لاله افتخاري با 165 هزار و 363 راي
25- مجتبي رحماندوست با 163 هزار و 724 راي
26- محمدرضا باهنر با 158 هزار و 611 راي
27- پرويز سروري با 157 هزار و 099 راي
28- فاطمه رهبر با 152 هزار و 786 راي
29- فاطمه آليا با 151 هزار و 979 راي
30- حسين نجابت با 147 هزار و 972 راي
31- زهره الهيان با 139 هزار و 6745 راي
32- قاسم روانبخش با 137 هزار و 629 راي
33- عليرضا محجوب با 135 هزار و 385 راي
34- محسن كازروني با 129 هزار و 530 راي
35- الهام امين‌زاده با 127 هزار و 372 راي
36- محمدناصر سقاي بي‌ريا با 126 هزار و 877 راي
37- زهره سادات لاجوردي با 124 هزار و 823 راي
38- اسماعيل كوثري با 120 هزار و 962 راي
39- اسدالله بادامچيان با 120 هزار و 906 راي
40- حسين طلا با 120 هزار و 531 راي
41- سهيلا جلودارزاده با 117 هزار و 321 راي
42- حسن حميدزاده با 110 هزار و 946 راي
43- حسن غفوري‌فرد با 110 هزار و 246 راي
44- محمدنبي رودكي با 107 هزار و 741 راي
45- محمدنبي حبيبي با 103 هزار و 421 راي
46- بتول نامجو با 100 هزار و 020 راي
47- محمدحسين استادآقا با 99 هزار و 056 راي
48- فرهاد جوانمردي با 90 هزار و 827 راي
49- علي‌اصغر خاني با 86 هزار و 883 راي
50- محمدجواد خليليان اشكذري با 84 هزار و 224 راي
51- محمداسماعيل كفايتي با 81 هزار و 802 راي
52- عليرضا صفارزاده با 81 هزار و 731 راي
53- جواد محمدي با 78 هزار و 857 راي
54- ابراهيم انصاريان با 76 هزار و 973 راي
55- حميدرضا كاتوزيان با 75 هزار و 913 راي
56- علي خطيبي شريفيه با 74 هزار و 790 راي
57- حسين ابراهيمي با 74 هزار و 489 راي
58- محمدمهدي باباپور گل‌افشاني با 72 هزار و 317 راي
59- عليرضا دهقاني با 71 هزار و 204 راي
60- محمود دهقاني محمودآبادي با 70 هزار و 271 راي
منبع : سایت وزارت کشور

نتايج مربوط به شمارش آراء حوزه انتخابيه تهران كه تا ساعت 30 : 7 صبح روز يكشنبه چهاردهم اسفند ماه

 

تاكنون در 2304 شعبه اخذ راي در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، يك ميليون و 162 هزار و 331 راي شمارش شده كه از اين ميزان، يك ميليون و 57 هزار و 633 راي ماخوذه صحيح بوده است.
بر اين اساس، تازه‌ترين آمار از 60 نامزد اول تهران به شرح ذیل است:

1- غلامعلي حدادعادل با 551 هزار و 521 راي
2- سيدمحمدحسن ابوترابي فرد با 339 هزار و 646 راي
3- سيدعليرضا مرندي با 336 هزار 534 راي
4- مرتضي آقاتهراني با 331 هزار و 284 راي
5- مسعود ميركاظمي با 277 هزار و 727 راي
6- بيژن نوباوه وطن با 228هزار و 775 راي
7- احمد توكلي با 221 هزار و 459 راي
8- علي مطهري با 210 هزار و 083 راي
9- روح‌الله حسينيان با 205 هزار و 663 راي
10- علي‌اصغر زارعي با 198 هزار و 928 راي
11- عليرضا زاكاني با 192 هزار و 249 راي
12- حسين مظفر با 191 هزار و 758 راي
13- زهره طبيب‌زاده نوري با 189 هزار و 134 راي
14- غلامرضا مصباحي‌مقدم با 187 هزار و 724 راي
15- محمد سليماني با 185 هزار و 380 راي
16- سيدمهدي هاشمي با 181 هزار و 417 راي
17- سيدمحمود نبويان با 176 هزار و 463 راي
18- مهرداد بذرپاش با 171 هزار و 110 راي
19- اسماعيل كوثري با 169 هزار و 560 راي
20- حميد رسايي با 169 هزار و 447 راي
21- مهدي كوچك‌زاده با 166 هزار و 2805 راي
22- الياس نادران با 165 هزار و 748 راي
23- حسين فدايي آشتياني با 165 هزار و 667 راي
24- لاله افتخاري با 165 هزار و 363 راي
25- مجتبي رحماندوست با 163 هزار و 724 راي
26- محمدرضا باهنر با 158 هزار و 611 راي
27- پرويز سروري با 157 هزار و 099 راي
28- فاطمه رهبر با 152 هزار و 786 راي
29- فاطمه آليا با 151 هزار و 979 راي
30- حسين نجابت با 147 هزار و 972 راي
31- زهره الهيان با 139 هزار و 6745 راي
32- قاسم روانبخش با 137 هزار و 629 راي
33- عليرضا محجوب با 135 هزار و 385 راي
34- محسن كازروني با 129 هزار و 530 راي
35- الهام امين‌زاده با 127 هزار و 372 راي
36- محمدناصر سقاي بي‌ريا با 126 هزار و 877 راي
37- زهره سادات لاجوردي با 124 هزار و 823 راي
38- اسماعيل كوثري با 120 هزار و 962 راي
39- اسدالله بادامچيان با 120 هزار و 906 راي
40- حسين طلا با 120 هزار و 531 راي
41- سهيلا جلودارزاده با 117 هزار و 321 راي
42- حسن حميدزاده با 110 هزار و 946 راي
43- حسن غفوري‌فرد با 110 هزار و 246 راي
44- محمدنبي رودكي با 107 هزار و 741 راي
45- محمدنبي حبيبي با 103 هزار و 421 راي
46- بتول نامجو با 100 هزار و 020 راي
47- محمدحسين استادآقا با 99 هزار و 056 راي
48- فرهاد جوانمردي با 90 هزار و 827 راي
49- علي‌اصغر خاني با 86 هزار و 883 راي
50- محمدجواد خليليان اشكذري با 84 هزار و 224 راي
51- محمداسماعيل كفايتي با 81 هزار و 802 راي
52- عليرضا صفارزاده با 81 هزار و 731 راي
53- جواد محمدي با 78 هزار و 857 راي
54- ابراهيم انصاريان با 76 هزار و 973 راي
55- حميدرضا كاتوزيان با 75 هزار و 913 راي
56- علي خطيبي شريفيه با 74 هزار و 790 راي
57- حسين ابراهيمي با 74 هزار و 489 راي
58- محمدمهدي باباپور گل‌افشاني با 72 هزار و 317 راي
59- عليرضا دهقاني با 71 هزار و 204 راي
60- محمود دهقاني محمودآبادي با 70 هزار و 271 راي
منبع : سایت وزارت کشور