السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

طی مراسمی با حضور معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)،

سرگروههای حلقه های معرفتی تربیتی صالحین بسیج در قم مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر، فرماندهان، مسئولین طرح و سرگروههای شجره طیبه صالحین پایگاههای مقاومت بسیج حضور داشتند ابتدا معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) طی سخنانی از حضرت امام خمینی(ره) به عنوان الگوی موفق سرگروههای شجره طیبه صالحین نام برد.

حجت الاسلام جوشقانیان گفت: امام کسی بود که با نفس مسیحایی خود، جوانان را متحول کرد به طوری که اگر بعضا کسی پایبند به واجبات و فرایض نبود، تحت تاثیر جاذبه سخن امام(ره) عاشق شهادت می شد.

وی همچنین به تلاش مستمر و توام با صبر و امیدواری سرگروهها در امر تربیت و همچنین تشکیل حلقه های تربیتی در فواصل متصل به نماز جماعت تاکید نمود.

در ادامه این مراسم، سعادتمند، سرگروه یکی از حلقه های شجره طیبه صالحین بسیج، نتیجه تحقیقات پژوهی خود را در ارتباط با تشکیل حلقه های معرفتی و بایدها و نبایدهای مسائل تربیتی، ارائه داد.

در پایان، به کلیه سرگروههای حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین پایگاههای حوزه مقاومت شش بسیج، دو جلد کتاب تربیتی و همچنین یک هدیه ویژه تقدیم گردید.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

 

طی مراسمی با حضور معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)،

سرگروههای حلقه های معرفتی تربیتی صالحین بسیج در قم مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر، فرماندهان، مسئولین طرح و سرگروههای شجره طیبه صالحین پایگاههای مقاومت بسیج حضور داشتند ابتدا معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) طی سخنانی از حضرت امام خمینی(ره) به عنوان الگوی موفق سرگروههای شجره طیبه صالحین نام برد.

حجت الاسلام جوشقانیان گفت: امام کسی بود که با نفس مسیحایی خود، جوانان را متحول کرد به طوری که اگر بعضا کسی پایبند به واجبات و فرایض نبود، تحت تاثیر جاذبه سخن امام(ره) عاشق شهادت می شد.

وی همچنین به تلاش مستمر و توام با صبر و امیدواری سرگروهها در امر تربیت و همچنین تشکیل حلقه های تربیتی در فواصل متصل به نماز جماعت تاکید نمود.

در ادامه این مراسم، سعادتمند، سرگروه یکی از حلقه های شجره طیبه صالحین بسیج، نتیجه تحقیقات پژوهی خود را در ارتباط با تشکیل حلقه های معرفتی و بایدها و نبایدهای مسائل تربیتی، ارائه داد.

در پایان، به کلیه سرگروههای حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین پایگاههای حوزه مقاومت شش بسیج، دو جلد کتاب تربیتی و همچنین یک هدیه ویژه تقدیم گردید.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی