السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع)قم:
مشهدالشهدای جنوب آلبومی از ایثار و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) گفت: مشهدالشهدای جنوب و اردوی راهیان نور آلبومی است از ایثار و جانفشانی جوانان عزیز که چگونه گوش به فرمان رهبر خود در مقابل جبهه استکبارجهانی به سرکردگی صدام ایستادند.

مهدی اریسی گفت:دشمن تا یک سال ونیم ابتدای جنگ پیشروی کرد و جوانان ما توانستند دشمن را در منطقه دب حردان در 10 کیلومتری اهواز زمین گیر کنند و با سلسله عملیات هایی مثل بیت المقدس دشمن را از خاک میهن بیرون کنند.
وی در ادامه افزود: جوانان ما با مشاهده مناطق عملیاتی باید از شهدا و جانبازان سرافراز درس بگیرند که چگونه آنان در سخت ترین شرایط و کم ترین امکانات ایستادند واز آرمانها و ارزشهای انقلاب دفاع کردند.
وی همچنین در اهمیت تاثیر بازدید مناطق عملیاتی اظهار داشت: اکنون که دشمن هجمه جنگ نرم را برعلیه جوانان ما شروع کرده است، اردوهای راهیان نور جبهه ای را در مقابله با جنگ نرم دشمن باز می کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) در ادامه از برنامه های این ناحیه برای اعزام کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و گفت: در مجموع حداقل چهل دستگاه اتوبوس برای اعزام زائرین برنامه ریزی شده است که از این تعداد17 دستگاه ویژه برادران، 9 دستگاه ویژه خواهران و 14 دستگاه خانوادگی و چند دستگاه نیز برای اعزام خانوادگی بسیج فرهنگیان درنظر گرفته شده است.
وی همچنین به اعزام حدود 72 دستگاه اتوبوس ویژه دانش آموزان دختر و پسر در تکمیل درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان به اردوی جنوب در چند ماه گذشته اشاره نمود.
مهدی اریسی در پایان گفت: اعزام کاروانهای این ناحیه از هفدهم اسفند شروع شده و تاهشتم فروردین 90 ادامه خواهد یافت.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع)قم:
مشهدالشهدای جنوب آلبومی از ایثار و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) گفت: مشهدالشهدای جنوب و اردوی راهیان نور آلبومی است از ایثار و جانفشانی جوانان عزیز که چگونه گوش به فرمان رهبر خود در مقابل جبهه استکبارجهانی به سرکردگی صدام ایستادند.

مهدی اریسی گفت:دشمن تا یک سال ونیم ابتدای جنگ پیشروی کرد و جوانان ما توانستند دشمن را در منطقه دب حردان در 10 کیلومتری اهواز زمین گیر کنند و با سلسله عملیات هایی مثل بیت المقدس دشمن را از خاک میهن بیرون کنند.
وی در ادامه افزود: جوانان ما با مشاهده مناطق عملیاتی باید از شهدا و جانبازان سرافراز درس بگیرند که چگونه آنان در سخت ترین شرایط و کم ترین امکانات ایستادند واز آرمانها و ارزشهای انقلاب دفاع کردند.
وی همچنین در اهمیت تاثیر بازدید مناطق عملیاتی اظهار داشت: اکنون که دشمن هجمه جنگ نرم را برعلیه جوانان ما شروع کرده است، اردوهای راهیان نور جبهه ای را در مقابله با جنگ نرم دشمن باز می کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) در ادامه از برنامه های این ناحیه برای اعزام کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و گفت: در مجموع حداقل چهل دستگاه اتوبوس برای اعزام زائرین برنامه ریزی شده است که از این تعداد17 دستگاه ویژه برادران، 9 دستگاه ویژه خواهران و 14 دستگاه خانوادگی و چند دستگاه نیز برای اعزام خانوادگی بسیج فرهنگیان درنظر گرفته شده است.
وی همچنین به اعزام حدود 72 دستگاه اتوبوس ویژه دانش آموزان دختر و پسر در تکمیل درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان به اردوی جنوب در چند ماه گذشته اشاره نمود.
مهدی اریسی در پایان گفت: اعزام کاروانهای این ناحیه از هفدهم اسفند شروع شده و تاهشتم فروردین 90 ادامه خواهد یافت.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی