السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

همزمان با تحویل سال نو؛
کاروان فرهنگیان بسیجی قم سال نو را در جوار مزار شهدا آغاز کردند


کاروان راهیان نور فرهنگیان بسیجی قم ، سال نو و سفر راهیان نور را با قرائت زیارت عاشورا در گلزار شهدا آغاز نمودند.
این کاروان که متشکل از خانواده های فرهنگیان بسیجی نواحی یک و چهار آموزش وپرورش قم بود، صبح سه شنبه اول فروردین 91 پس از قرائت زیارت عاشورادر جوار مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدای علی بن جعفر، سال نو را آغاز نموده و سپس راهی زیارت مشهدالشهدا شدند.

مسئول این کاروان طی سخنانی در جمع فرهنگیان بسیجی ضمن تبریک حلول سال نو گفت: از شهدای بزرگوار می خواهیم در ابتدای این سال جدید، دعا کنند تادر زمره یاران امام زمان(عج) قرار بگیریم.
سعید مغازه ای افزود: این سفر، سفری است روحانی و ما باید در این سفر با شهدا عهد و پیمان ببندیم و راه سرخ آنان را ادامه دهیم.
وی همچنین توصیه کرد زائران در طول سفربه قرائت قرآن و جزء خوانی و ذکر صلوات و هدیه به روح مطهر شهدا بپردازند.
لازم به ذکر است در مراسم بدرقه فرهنگیان بسیجی، مسئول اردویی سپاه وناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) مسئول هماهنگی و اعزام راویان دفاع مقدس و سایر مسئولین نیز حضور داشتند.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

همزمان با تحویل سال نو؛
کاروان فرهنگیان بسیجی قم سال نو را در جوار مزار شهدا آغاز کردند


کاروان راهیان نور فرهنگیان بسیجی قم ، سال نو و سفر راهیان نور را با قرائت زیارت عاشورا در گلزار شهدا آغاز نمودند.
این کاروان که متشکل از خانواده های فرهنگیان بسیجی نواحی یک و چهار آموزش وپرورش قم بود، صبح سه شنبه اول فروردین 91 پس از قرائت زیارت عاشورادر جوار مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدای علی بن جعفر، سال نو را آغاز نموده و سپس راهی زیارت مشهدالشهدا شدند.

مسئول این کاروان طی سخنانی در جمع فرهنگیان بسیجی ضمن تبریک حلول سال نو گفت: از شهدای بزرگوار می خواهیم در ابتدای این سال جدید، دعا کنند تادر زمره یاران امام زمان(عج) قرار بگیریم.
سعید مغازه ای افزود: این سفر، سفری است روحانی و ما باید در این سفر با شهدا عهد و پیمان ببندیم و راه سرخ آنان را ادامه دهیم.
وی همچنین توصیه کرد زائران در طول سفربه قرائت قرآن و جزء خوانی و ذکر صلوات و هدیه به روح مطهر شهدا بپردازند.
لازم به ذکر است در مراسم بدرقه فرهنگیان بسیجی، مسئول اردویی سپاه وناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) مسئول هماهنگی و اعزام راویان دفاع مقدس و سایر مسئولین نیز حضور داشتند.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی