السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

مسئول اردویی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم:


زائرین آموزه های ذهنی دفاع مقدس را در سرزمین های نور بطور میدانی می بینند
مسئول اردویی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: زائرین بخصوص جوانان ابتدا در گلزار شهدا حاضر می شوند، به شهدای بزرگوار ادای احترام می نمایند و زیارت عاشورا می خوانند.

عباس مباشر سعادت در بیان تاثیر کاروان راهیان نور گفت:  در مناطق زیارتی مشهدالشهدا، بطور میدانی می بینند آنها که بر سر مزارشان در گلزار شهدا حاضر شدیم، که بودند و چگونه و برای چه جنگیدند و در تنهایی های خود تجزیه تحلیل کرده و تفکر می نمایند.
وی در ادامه به تقویم اعزام های ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت:  اعزام کاروانهای راهیان نور ناحیه امام حسین(ع) از پانزدهم اسفند 90 شروع شده و تا هشتم فروردین 91 ادامه خواهد داشت.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

مسئول اردویی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم:


زائرین آموزه های ذهنی دفاع مقدس را در سرزمین های نور بطور میدانی می بینند
مسئول اردویی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: زائرین بخصوص جوانان ابتدا در گلزار شهدا حاضر می شوند، به شهدای بزرگوار ادای احترام می نمایند و زیارت عاشورا می خوانند.

عباس مباشر سعادت در بیان تاثیر کاروان راهیان نور گفت:  در مناطق زیارتی مشهدالشهدا، بطور میدانی می بینند آنها که بر سر مزارشان در گلزار شهدا حاضر شدیم، که بودند و چگونه و برای چه جنگیدند و در تنهایی های خود تجزیه تحلیل کرده و تفکر می نمایند.
وی در ادامه به تقویم اعزام های ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت:  اعزام کاروانهای راهیان نور ناحیه امام حسین(ع) از پانزدهم اسفند 90 شروع شده و تا هشتم فروردین 91 ادامه خواهد داشت.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی