السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

یک راوی دفاع مقدس:
سفر به راهیان نور انسان را بیمه می کند


یک راوی دفاع مقدس در حاشیه اعزام کاروان زیارتی

ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم به مناطق عملیاتی جنوب گفت:  سفر به راهیان نور انسان را بیمه می کند و جامعه از گزند هجمه فرهنگی دشمن مصون خواهد ماند.
محمد مشرفیان گفت: نسل جوان امروز نیار دارد باورهای ذهنی و شنیده های خود در باره دفاع مقدس را به چشم ببیند.

این جانباز دفاع مقدس افزود: عطر وبوی شهدا از خاک مناطق زیارتی و یادمان شهدا بخصوص شلمچه برمی خیزد.
وی در تاثیر زیارت این مناطق افزود:افرادی بودند که تا قبل از ورود به مناطق احساس خوبی نداشتند اما پس از ورود و درک یادمان شهدا حاضر به ترک مناطق زیارتی نمی شدند.
وی همچنین اظهار داشت: بهترین روایت دفاع مقدس، روایت استقامت، تلاش، عبادت و اطاعت رزمندگان اسلام از رهبری است و این است  که جامعه را بیمه می کند.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

یک راوی دفاع مقدس:
سفر به راهیان نور انسان را بیمه می کند


یک راوی دفاع مقدس در حاشیه اعزام کاروان زیارتی

ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم به مناطق عملیاتی جنوب گفت:  سفر به راهیان نور انسان را بیمه می کند و جامعه از گزند هجمه فرهنگی دشمن مصون خواهد ماند.
محمد مشرفیان گفت: نسل جوان امروز نیار دارد باورهای ذهنی و شنیده های خود در باره دفاع مقدس را به چشم ببیند.

این جانباز دفاع مقدس افزود: عطر وبوی شهدا از خاک مناطق زیارتی و یادمان شهدا بخصوص شلمچه برمی خیزد.
وی در تاثیر زیارت این مناطق افزود:افرادی بودند که تا قبل از ورود به مناطق احساس خوبی نداشتند اما پس از ورود و درک یادمان شهدا حاضر به ترک مناطق زیارتی نمی شدند.
وی همچنین اظهار داشت: بهترین روایت دفاع مقدس، روایت استقامت، تلاش، عبادت و اطاعت رزمندگان اسلام از رهبری است و این است  که جامعه را بیمه می کند.
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی