السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

روایت نسل سومیها از کاروان راهیان نور


وقتی برای بدرقه زائران مناطق جنوب پای اتوبوس حاضر شدم، با خود گفتم حتما حرفها و روایت  این جماعت از این سفر شنیدنی است:
محمد آمره نوجوان 14 ساله می گوید: بخاطر دیدن مناطق جنگی و یادمان شهدا همراه این کاروان هستم

مهدی رضوانی 16 ساله، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و حضور در رزمگاه و یادمان شهدا را عامل همراهی خود با کاروان می داند. او می گوید دیدن مناطق صفای دیگری دارد.
 سید محتبی میر اسدی 16 ساله، می گوید میخواهم عیدم را با شهدا تقسیم کنم.
علی خوش لهجه 12 ساله می گوید:می خواهم به خون شهدا احترام بگذارم و کمی از زحمات آنان را جبران کنم.
احمد الظاعلی 11 ساله هم احترام به خون شهدا را عامل همسفری با کاروان می داند.
محمد حمدانی 18 ساله می گوید: شعار اردوی امسال بسیجیان پایگاه ما، گذشت و ایثار و مردانگی است که آمده ایم اینجا بیشتر بیاموزیم.
سجاد یزدلی 13 ساله میگوید: می خواهم بدانم شهدا چه زحماتی کشیدند که ما الان در آرامش و آسایش زندگی می کنیم.
امین، عماد و ایمان شادلوی، سه قلوهای 15 ساله می گویند:در یادواره شهدا مسجد محل که شرکت کردیم روی ما خیلی تاثیر گذاشت و تصمیم گرفتیم با آمدن به این مناطق با آرمانهای شهدا و امام عزیز تجدیدپیمان کنیم و ببینم شهدا در گرما و سرما چه سختی هایی کشیدند. ایمان می افزاید: آمده ایم نماز بخوانیم و دعا کنیم.
علیرضا غلامی 12 ساله دلش برای بازدید ازمناطق جنگی گرفته است.
اقبالیون 15 ساله هم می خواهد ببیند در آن زمان چطور جنگیدند.
محمد علی ضیا 18 ساله برای اولین بار است که اعزام شده حال  و احساس خوبی دارد و می گوید امیدوارم قسمت همه بشود.
این حرفها قسمتی از حرف دل این همراهان پاکدل بود و حتما وقتی به شلمچه، اروند، طلائیه، فکه، فتح المبین و…می رسند نجوا های دیگری با شهدا خواهند داشت که فقط خدا می داند!!
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

روایت نسل سومیها از کاروان راهیان نور


وقتی برای بدرقه زائران مناطق جنوب پای اتوبوس حاضر شدم، با خود گفتم حتما حرفها و روایت  این جماعت از این سفر شنیدنی است:
محمد آمره نوجوان 14 ساله می گوید: بخاطر دیدن مناطق جنگی و یادمان شهدا همراه این کاروان هستم

مهدی رضوانی 16 ساله، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و حضور در رزمگاه و یادمان شهدا را عامل همراهی خود با کاروان می داند. او می گوید دیدن مناطق صفای دیگری دارد.
 سید محتبی میر اسدی 16 ساله، می گوید میخواهم عیدم را با شهدا تقسیم کنم.
علی خوش لهجه 12 ساله می گوید:می خواهم به خون شهدا احترام بگذارم و کمی از زحمات آنان را جبران کنم.
احمد الظاعلی 11 ساله هم احترام به خون شهدا را عامل همسفری با کاروان می داند.
محمد حمدانی 18 ساله می گوید: شعار اردوی امسال بسیجیان پایگاه ما، گذشت و ایثار و مردانگی است که آمده ایم اینجا بیشتر بیاموزیم.
سجاد یزدلی 13 ساله میگوید: می خواهم بدانم شهدا چه زحماتی کشیدند که ما الان در آرامش و آسایش زندگی می کنیم.
امین، عماد و ایمان شادلوی، سه قلوهای 15 ساله می گویند:در یادواره شهدا مسجد محل که شرکت کردیم روی ما خیلی تاثیر گذاشت و تصمیم گرفتیم با آمدن به این مناطق با آرمانهای شهدا و امام عزیز تجدیدپیمان کنیم و ببینم شهدا در گرما و سرما چه سختی هایی کشیدند. ایمان می افزاید: آمده ایم نماز بخوانیم و دعا کنیم.
علیرضا غلامی 12 ساله دلش برای بازدید ازمناطق جنگی گرفته است.
اقبالیون 15 ساله هم می خواهد ببیند در آن زمان چطور جنگیدند.
محمد علی ضیا 18 ساله برای اولین بار است که اعزام شده حال  و احساس خوبی دارد و می گوید امیدوارم قسمت همه بشود.
این حرفها قسمتی از حرف دل این همراهان پاکدل بود و حتما وقتی به شلمچه، اروند، طلائیه، فکه، فتح المبین و…می رسند نجوا های دیگری با شهدا خواهند داشت که فقط خدا می داند!!
خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی