السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

مادر جانباز شهید حسین دخانچی:

با حضور در کاروان راهیان نور جای قدم های شهدا را زیارت می کنم

مادر جانباز شهید حسین دخانچی در حاشیه  اعزام به اردوی راهیان نور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج  گفت: هدفم از حضور در کاروان راهیان نور زیارت جای قدمهای شهدا و محل هایی که خون پاک شهدا ریخته شده و همچنین آثار ماندگار تلاشهای رزمندگان اسلام است.

خانم منزوی که به اتفاق فرزندانش راهی سفر به مناطق نور بود گفت : در اینجا به یاد شهدای گمنامی می افتم که مظلومانه و غریبانه شهید شدند و هرگز شناسایی نشدند .

وی افزود : جوانهای ما با دیدن این مناطق به این موضوع بیندیشند که رزمندگان اسلام چگونه در سرما و گرمای شدید این صحراها و بیابانها با پیروی از رهبر خود، استقامت و تلاش کردند و از اسلام و میهن دفاع نمودند.

مادر جانباز شهید حسین دخانچی ادامه داد جوانهای ما در دوران جنگ نرم قرار دارند و با مشاهده زجرهایی که در مناطق عملیاتی کشیده شده باید مراقب باشند تا هدف تو طئه دشمنان قرار نگیرند و بدانند این پیروزی ها راحت و ارزان بدست نیامده است..

گفتنی است جانباز شهید حسین دخانچی در عملیات بدر در سال 1363 قطع نخاع گردید و پس از تحمل 17 سال رنج و درد به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

خبر نگار افتخاری بسیج- ابوالفضل بمانی

مادر جانباز شهید حسین دخانچی:

با حضور در کاروان راهیان نور جای قدم های شهدا را زیارت می کنم

مادر جانباز شهید حسین دخانچی در حاشیه  اعزام به اردوی راهیان نور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج  گفت: هدفم از حضور در کاروان راهیان نور زیارت جای قدمهای شهدا و محل هایی که خون پاک شهدا ریخته شده و همچنین آثار ماندگار تلاشهای رزمندگان اسلام است.

خانم منزوی که به اتفاق فرزندانش راهی سفر به مناطق نور بود گفت : در اینجا به یاد شهدای گمنامی می افتم که مظلومانه و غریبانه شهید شدند و هرگز شناسایی نشدند .

وی افزود : جوانهای ما با دیدن این مناطق به این موضوع بیندیشند که رزمندگان اسلام چگونه در سرما و گرمای شدید این صحراها و بیابانها با پیروی از رهبر خود، استقامت و تلاش کردند و از اسلام و میهن دفاع نمودند.

مادر جانباز شهید حسین دخانچی ادامه داد جوانهای ما در دوران جنگ نرم قرار دارند و با مشاهده زجرهایی که در مناطق عملیاتی کشیده شده باید مراقب باشند تا هدف تو طئه دشمنان قرار نگیرند و بدانند این پیروزی ها راحت و ارزان بدست نیامده است..

گفتنی است جانباز شهید حسین دخانچی در عملیات بدر در سال 1363 قطع نخاع گردید و پس از تحمل 17 سال رنج و درد به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

خبر نگار افتخاری بسیج- ابوالفضل بمانی