السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

یک راوی دفاع مقدس:

زبان حال شهدای فکه: قدم روی چشم های ما نهادید!

یک راوی دفاع مقدس، مستقر در قتلگاه شهدای فکه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: این خاک با چشم و پوست و خون شهدا عجین شده و شهدا حقیقتا به زائرین می گویند که قدم روی چشم های ما نهادید!

حمزه بهشتی که خود از راویان فتح استان قم و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است گفت:

هنگامیکه اجساد مطهر 120 شهید عملیات والفجر مقدماتی در اوج جنگ و پس از این عملیات به محل فعلی منتقل شد….

پس از پایان جنگ، گروه تفحص، این شهدای بزرگوار را پس ازسالها، تفحص و شناسایی کرد و بقایای اجساد آنان به معراج شهدا منتقل گردید.

وی افزود: این خاکی که به صورت بکر و رمل است و به صورت معبر و منطقه ای از فضای آلوده به مین و موانع جنگی اطراف جدا گشته در واقع در برگیرنده بقایای اجساد مطهر شهداست.

وی در پایان با اشاره به تاثیرپذیری زائرین از این فضای معنوی گفت: معنویت شهدا تاثیر خودش را دارد خیلی ها اینجا می آیند، ارتباط برقرار می کنند و خواسته شان را با شهدا در میان گذاشته  با دست پر برمیگردند.

لازم به ذکر است در فروردین سال 1372 نیز هنگامی که شهید آوینی برای ساخت مستند روایت فتح از تفحص شهدای فکه  به این محل عزیمت کرد، خود و  دوست همرزمش شهید یزدانپرست در فاصله ای نزدیک به محل شهدا بر اثر برخورد با مین به شهادت رسیدند.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

یک راوی دفاع مقدس:

زبان حال شهدای فکه: قدم روی چشم های ما نهادید!

یک راوی دفاع مقدس، مستقر در قتلگاه شهدای فکه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: این خاک با چشم و پوست و خون شهدا عجین شده و شهدا حقیقتا به زائرین می گویند که قدم روی چشم های ما نهادید!

حمزه بهشتی که خود از راویان فتح استان قم و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است گفت:

هنگامیکه اجساد مطهر 120 شهید عملیات والفجر مقدماتی در اوج جنگ و پس از این عملیات به محل فعلی منتقل شد….

پس از پایان جنگ، گروه تفحص، این شهدای بزرگوار را پس ازسالها، تفحص و شناسایی کرد و بقایای اجساد آنان به معراج شهدا منتقل گردید.

وی افزود: این خاکی که به صورت بکر و رمل است و به صورت معبر و منطقه ای از فضای آلوده به مین و موانع جنگی اطراف جدا گشته در واقع در برگیرنده بقایای اجساد مطهر شهداست.

وی در پایان با اشاره به تاثیرپذیری زائرین از این فضای معنوی گفت: معنویت شهدا تاثیر خودش را دارد خیلی ها اینجا می آیند، ارتباط برقرار می کنند و خواسته شان را با شهدا در میان گذاشته  با دست پر برمیگردند.

لازم به ذکر است در فروردین سال 1372 نیز هنگامی که شهید آوینی برای ساخت مستند روایت فتح از تفحص شهدای فکه  به این محل عزیمت کرد، خود و  دوست همرزمش شهید یزدانپرست در فاصله ای نزدیک به محل شهدا بر اثر برخورد با مین به شهادت رسیدند.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی