السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

رزمنده و جانباز دفاع مقدس:

بازدید از مناطق جنگی مصداق کپی برابر اصل است

یک رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس و راوی کاروان راهیان نور اعزامی از استان قم در گفتگو با خبر نگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: بازدید زائرین از مناطق عملیاتی و شنیدن روایات جنگ، مصداقی از تعبیر"کپی برابر اصل" است.

فرهاد صباغ زاده گفت: وقتی در کتابها، فیلمها و سخنرانیها و درمناسبتهای مختلف، روایات، تصاویر و موضوعاتی از دفاع مقدس مطرح می شود….

حضور در مناطق عملیاتی و مشاهده از نزدیک، عینیت بخشیدن و تطبیق دادن به معلوما ت ذهنی افراد در مورد حماسه دفاع مقدس است، بخصوص برای آنهایی که جنگ را ندیده و درک نکرده اند.

این راوی دفاع مقدس همچنین افزود: حضور مجدد درمناطق برای زائرینی که خود در زمان جنگ درمنطقه عملیاتی بوده اند نیز باعث تحول درونی و همچنین مرور خاطرات حماسه می شود و بر آیند همه اینها تداوم راه پر افتخار شهیدان است.

صباغ زاده در ادامه به ذکر خاطراتی از سردار رشید اسلام شهید اسماعیل صادقی، مسئول ستاد لشگر 17 علی بن ابیطالب(ع) و نحوه مجروح شدن و شهادت وی در عملیات بدر و همچنین ذکر خاطراتی از جانباز شهید حسین دخانچی و نحوه جانبازی وی در همان عملیات در سال 1363پرداخت.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

رزمنده و جانباز دفاع مقدس:

بازدید از مناطق جنگی مصداق کپی برابر اصل است

یک رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس و راوی کاروان راهیان نور اعزامی از استان قم در گفتگو با خبر نگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: بازدید زائرین از مناطق عملیاتی و شنیدن روایات جنگ، مصداقی از تعبیر"کپی برابر اصل" است.

فرهاد صباغ زاده گفت: وقتی در کتابها، فیلمها و سخنرانیها و درمناسبتهای مختلف، روایات، تصاویر و موضوعاتی از دفاع مقدس مطرح می شود….

حضور در مناطق عملیاتی و مشاهده از نزدیک، عینیت بخشیدن و تطبیق دادن به معلوما ت ذهنی افراد در مورد حماسه دفاع مقدس است، بخصوص برای آنهایی که جنگ را ندیده و درک نکرده اند.

این راوی دفاع مقدس همچنین افزود: حضور مجدد درمناطق برای زائرینی که خود در زمان جنگ درمنطقه عملیاتی بوده اند نیز باعث تحول درونی و همچنین مرور خاطرات حماسه می شود و بر آیند همه اینها تداوم راه پر افتخار شهیدان است.

صباغ زاده در ادامه به ذکر خاطراتی از سردار رشید اسلام شهید اسماعیل صادقی، مسئول ستاد لشگر 17 علی بن ابیطالب(ع) و نحوه مجروح شدن و شهادت وی در عملیات بدر و همچنین ذکر خاطراتی از جانباز شهید حسین دخانچی و نحوه جانبازی وی در همان عملیات در سال 1363پرداخت.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی