السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

راوی دفاع مقدس:

تکرار روایت دفاع مقدس سبب ماندگاری حماسه آن است

یک راوی دفاع مقدس در کاروان راهیان نور استان قم گفت:

روایت هشت سال دفاع مقدس مثل جریان عظیم عاشورا باید هر سال تکرار شود تا حماسه حسینی جهاد و شهادت رزمندگان اسلام ماندگار بماند….

رضا بهمنی در گفتگو با خبر نگار اعزامی باشگاه خبرنگاران بسیج قم به راهیان نورگفت: راهیان نور حرکت بسیار خوب و مناسبی است و سبب حفظ خاطرات حماسه آن دوران و انتقال روحیه تلاش و ایثار به متن جامعه می شود.

این جانباز دوران دفاع مقدس که در دوران دفاع مقدس از 15 سالگی و از سال 1361در پاتک های محرم مقابل نفت شهر حضور داشته افزود: تکرار خاطرات حماسه دیروز، باعث حفظ و بیمه شدن دستاوردهای انقلاب برای نسل های امروز و فرداست.

وی در بیان نقش تاثیر حضور زائرین در مناطق عملیاتی گفت: در زیارت سیدالشهدا نیز زیارت مقتل تاثیر خاص خودش را دارد هرچه به مقتل نزدیکتر می شویم، اثر بخشی در روح انسان بیشتر است. بنابراین شهدا نیز که سرچشمه از ائمه بزرگوار ما بخصوص سیدالشهدا می گیرند، هر چه به مقتل و رزمگاهشان نزدیکتر می شویم، بیشتر به انسان روحیه داده و تاثیر می گذارند.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

راوی دفاع مقدس:

تکرار روایت دفاع مقدس سبب ماندگاری حماسه آن است

یک راوی دفاع مقدس در کاروان راهیان نور استان قم گفت:

روایت هشت سال دفاع مقدس مثل جریان عظیم عاشورا باید هر سال تکرار شود تا حماسه حسینی جهاد و شهادت رزمندگان اسلام ماندگار بماند….

رضا بهمنی در گفتگو با خبر نگار اعزامی باشگاه خبرنگاران بسیج قم به راهیان نورگفت: راهیان نور حرکت بسیار خوب و مناسبی است و سبب حفظ خاطرات حماسه آن دوران و انتقال روحیه تلاش و ایثار به متن جامعه می شود.

این جانباز دوران دفاع مقدس که در دوران دفاع مقدس از 15 سالگی و از سال 1361در پاتک های محرم مقابل نفت شهر حضور داشته افزود: تکرار خاطرات حماسه دیروز، باعث حفظ و بیمه شدن دستاوردهای انقلاب برای نسل های امروز و فرداست.

وی در بیان نقش تاثیر حضور زائرین در مناطق عملیاتی گفت: در زیارت سیدالشهدا نیز زیارت مقتل تاثیر خاص خودش را دارد هرچه به مقتل نزدیکتر می شویم، اثر بخشی در روح انسان بیشتر است. بنابراین شهدا نیز که سرچشمه از ائمه بزرگوار ما بخصوص سیدالشهدا می گیرند، هر چه به مقتل و رزمگاهشان نزدیکتر می شویم، بیشتر به انسان روحیه داده و تاثیر می گذارند.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی