السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

رزمنده دوران دفاع مقدس:

بهترین سوغات راهیان نور، انتقال روحیه صبر و ایثار به جامعه است

یک رزمنده دوران دفاع مقدس و راوی کاروان راهیان نور استان قم گفت: بهترین ره آورد و سوغات سرزمین های نور، انتقال روحیه ایثار و شهادت طلبی و تلاش و صبر و استقامت در سختیها، به جامعه است…..

اصغر خجسته در گفتگو با خبر نگار اعزامی باشگاه خبرنگاران بسیج قم به ارهیان نور گفت: در سختیها و شدائد جامعه از خیلی چیزها باید گذشت و صبر و تحمل کرد و این ایثارگری همان چیزی است که در دوران دفاع مقدس به شکل عملی دیدیم.

وی در ادامه گفت: در سفر راهیان نور سرمایه هایی هزینه می شود تا چهره به چهره صحبت کنیم  و روایات دفاع مقدس را به شکل صحیح و دقیق اما از زوایای جدید مطرح کنیم چون افرادمشتاق مطالب جدیدند.

این راوی دفاع مقدس همچنین به نقش حضور در مناطق عملیاتی و فراگیری فرایند دفاع مقدس اشاره کرد وگفت: آموزش و روایت دفاع مقدس در اینجا با کلاس درس تفاوت دارد. در مناطق همه افراد یکجا و بصورت متمرکز حضور دارند و پراکنده نیستند. مناطق و صحنه ها را می بینند و روی زمین توضیح می دهیم بنابراین از لحاظ فراگیری انچه در دوران دفاع مقدس گذشته، یادگیری در مناطق عملیاتی نسبت به حضوردر کلاس درس تئوری ارجحیت دارد.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

رزمنده دوران دفاع مقدس:

بهترین سوغات راهیان نور، انتقال روحیه صبر و ایثار به جامعه است

یک رزمنده دوران دفاع مقدس و راوی کاروان راهیان نور استان قم گفت: بهترین ره آورد و سوغات سرزمین های نور، انتقال روحیه ایثار و شهادت طلبی و تلاش و صبر و استقامت در سختیها، به جامعه است…..

اصغر خجسته در گفتگو با خبر نگار اعزامی باشگاه خبرنگاران بسیج قم به ارهیان نور گفت: در سختیها و شدائد جامعه از خیلی چیزها باید گذشت و صبر و تحمل کرد و این ایثارگری همان چیزی است که در دوران دفاع مقدس به شکل عملی دیدیم.

وی در ادامه گفت: در سفر راهیان نور سرمایه هایی هزینه می شود تا چهره به چهره صحبت کنیم  و روایات دفاع مقدس را به شکل صحیح و دقیق اما از زوایای جدید مطرح کنیم چون افرادمشتاق مطالب جدیدند.

این راوی دفاع مقدس همچنین به نقش حضور در مناطق عملیاتی و فراگیری فرایند دفاع مقدس اشاره کرد وگفت: آموزش و روایت دفاع مقدس در اینجا با کلاس درس تفاوت دارد. در مناطق همه افراد یکجا و بصورت متمرکز حضور دارند و پراکنده نیستند. مناطق و صحنه ها را می بینند و روی زمین توضیح می دهیم بنابراین از لحاظ فراگیری انچه در دوران دفاع مقدس گذشته، یادگیری در مناطق عملیاتی نسبت به حضوردر کلاس درس تئوری ارجحیت دارد.

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی