السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

یادداشت:

ای راهیان کوی محبت سفر بخیر ! 

… شهید چه می کند؟ شهید تنها کارش این نیست که در مقابل دشمن می ایستد، یا دشمن را می زند یا از دشمن می خورد؛ اگر تنها این بود، باید بگوییم آن وقتی که از دشمن می خورد و خونش رامی ریزد، خونش هدر رفته، نه، هیچ وقت خون شهید هدر نمی رود، خون شهید به زمین نمی ریزد. خون شهید هر قطره اش تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره، بلکه به دریایی از خون می گردد و در پیکر اجتماع وارد می شود.لهذا پیامبر فرمودند: ما من قطره احب الی الله من قطره دم فی سبیل الله. هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت و درنزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود، بهتر نیست…..

 

شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع؛ این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگهای اجتماع- خاصه اجتماعاتی که دچار کم خونی هستند- خون جدید وارد می کنند.

… شهید حماسه آفرین است. بزرگترین خاصیت شهید حماسه آفرینی اوست. در ملتهایی که روح حماسه مخصوصا حماسه الهی می میرد، بزرگترین خاصیت شهید این است که آن حماسه مرده را از نو زنده می کند، لهذا اسلام همیشه نیازمند به شهید است، چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینی است، حماسه های نو به نو و آفرینش های نو به نو.

….چند سال پیش، در تهران سمیناری با  عنوان  خاطره نویسی جنگ ایران – عراق و جنگ فرانسه برگزار شد.    پروفسور    " اددون روزو" رئیس موزه جنگ فرانسه، در جلسه یک سری عکس و اسلاید از موزه جنگشان نشان داد و مدعی بود که من 20 سال کار تحقیقاتی روی جنگ های دنیا کرده ام و…

روز آخر سمینار، شرکت کنندگان را با هواپیما به آبادان و سپس به شلمچه بردند. همین پروفسور وقتی توی شلمچه راه می رفت،هی آه می کشید و می گفت: اینجا کجاست؟! این سرزمین با آدم حرف می زند. اگر یک وجب از این خاک توی فرانسه بود، بهتون می گفتم مردم چه زیارتگاهی درست می کردند. بعدا گفت: من 20 سال کار تحقیقاتی کرده ام، همه یک طرف، این سه روزی که در ایران بودم، یک طرف. آرزو دارم که یک هفته بیام ایران، پای برهنه روی زمین شلمچه راه بروم.

…. افتخار میکنیم که چه حماسه سازانی داریم! چه خاک مقدسی داریم! قدری با خود بیندیشیم آیا خدای شهدا از ما راضی است؟ آیا توانسته ایم گوشه ای از حق آنان و خونی که به پای ارزشها ریخته شد، ادا کنیم ؟ سفر راهیان نور به اتمام رسید و وقت آن است که در خلوت خود تفکر کنیم و بیندیشیم که کیستیم وکجاییم و چقدر از هدف دوریم؟ ان شا الله درسال نو با حمایت از تولید فکر و ابزار و اقتصاد داخلی قدمی محکم و متقن در قطع وابستگی و تلاش درحفظ اقتدار اسلام و میهن اسلامی برداریم. یاشد که شهدا از ما راضی باشند و ما را برای زیارت بعدی با این نوا بطلبند:

                                             این راهیان کوی محبت سفر بخیر     تا باز کی به سوی هم افتد گذار ما 

هدیه به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا فاتحه مع الصلوات

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی

یادداشت:

ای راهیان کوی محبت سفر بخیر ! 

… شهید چه می کند؟ شهید تنها کارش این نیست که در مقابل دشمن می ایستد، یا دشمن را می زند یا از دشمن می خورد؛ اگر تنها این بود، باید بگوییم آن وقتی که از دشمن می خورد و خونش رامی ریزد، خونش هدر رفته، نه، هیچ وقت خون شهید هدر نمی رود، خون شهید به زمین نمی ریزد. خون شهید هر قطره اش تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره، بلکه به دریایی از خون می گردد و در پیکر اجتماع وارد می شود.لهذا پیامبر فرمودند: ما من قطره احب الی الله من قطره دم فی سبیل الله. هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت و درنزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود، بهتر نیست…..

 

شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع؛ این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگهای اجتماع- خاصه اجتماعاتی که دچار کم خونی هستند- خون جدید وارد می کنند.

… شهید حماسه آفرین است. بزرگترین خاصیت شهید حماسه آفرینی اوست. در ملتهایی که روح حماسه مخصوصا حماسه الهی می میرد، بزرگترین خاصیت شهید این است که آن حماسه مرده را از نو زنده می کند، لهذا اسلام همیشه نیازمند به شهید است، چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینی است، حماسه های نو به نو و آفرینش های نو به نو.

….چند سال پیش، در تهران سمیناری با  عنوان  خاطره نویسی جنگ ایران – عراق و جنگ فرانسه برگزار شد.    پروفسور    " اددون روزو" رئیس موزه جنگ فرانسه، در جلسه یک سری عکس و اسلاید از موزه جنگشان نشان داد و مدعی بود که من 20 سال کار تحقیقاتی روی جنگ های دنیا کرده ام و…

روز آخر سمینار، شرکت کنندگان را با هواپیما به آبادان و سپس به شلمچه بردند. همین پروفسور وقتی توی شلمچه راه می رفت،هی آه می کشید و می گفت: اینجا کجاست؟! این سرزمین با آدم حرف می زند. اگر یک وجب از این خاک توی فرانسه بود، بهتون می گفتم مردم چه زیارتگاهی درست می کردند. بعدا گفت: من 20 سال کار تحقیقاتی کرده ام، همه یک طرف، این سه روزی که در ایران بودم، یک طرف. آرزو دارم که یک هفته بیام ایران، پای برهنه روی زمین شلمچه راه بروم.

…. افتخار میکنیم که چه حماسه سازانی داریم! چه خاک مقدسی داریم! قدری با خود بیندیشیم آیا خدای شهدا از ما راضی است؟ آیا توانسته ایم گوشه ای از حق آنان و خونی که به پای ارزشها ریخته شد، ادا کنیم ؟ سفر راهیان نور به اتمام رسید و وقت آن است که در خلوت خود تفکر کنیم و بیندیشیم که کیستیم وکجاییم و چقدر از هدف دوریم؟ ان شا الله درسال نو با حمایت از تولید فکر و ابزار و اقتصاد داخلی قدمی محکم و متقن در قطع وابستگی و تلاش درحفظ اقتدار اسلام و میهن اسلامی برداریم. یاشد که شهدا از ما راضی باشند و ما را برای زیارت بعدی با این نوا بطلبند:

                                             این راهیان کوی محبت سفر بخیر     تا باز کی به سوی هم افتد گذار ما 

هدیه به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا فاتحه مع الصلوات

خبرنگار افتخاری بسیج – ابوالفضل بمانی