السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

معاونت تربیت وآموزش سپاه علی بن ابیطالب(ع) در جمع حلقه های معرفتی:

اندیشه شهید مطهری از بهترین بحثهای محتوایی حلقه های معرفتی است

معاونت تربیت و آموزش سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: اندیشه شهید مطهری از بهترین گزینه ها برای ارائه بحثهای محتوایی درحلقه های معرفتی است وباید کتاب های این شهید بزرگوار درحلقه ها بازخوانی شود.

به گزارش خبر نگار باشگاه خبرنگاران بسیج، حجت الاسلام و المسلمین اعزازی در جمع بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره) گفت: باید با انجام برنامه های مطالعاتی، تفریحی و تربیتی در حلقه های معرفتی صالحین، در ایجاد تغییرات مثبت در متربیان به عنوان یک فرآیند مهم تربیتی تلاش کنیم….

وی همچنین با حضور در حلقه های معرفتی پایگاه و نیز فضای علمی و مجازی حلقه ها، از نحوه اداره حلقه ها و ارائه بحثهای تربیتی بازدید کرده و از فعالیتهای انجام شده اظهار رضایت نمود.

گفتنی است چندی پیش نیز،  سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، ضمن حضور در حلقه های معرفتی صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره) حوزه مقاومت چهار شهید ورزنده، فعالیتهای انجام شده بسیجیان در این پایگاه را مورد تقدیر قرار داد.  

خبرنگار افتخاری بسیج – علیرضا صادقیان پور

معاونت تربیت وآموزش سپاه علی بن ابیطالب(ع) در جمع حلقه های معرفتی:

اندیشه شهید مطهری از بهترین بحثهای محتوایی حلقه های معرفتی است

معاونت تربیت و آموزش سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: اندیشه شهید مطهری از بهترین گزینه ها برای ارائه بحثهای محتوایی درحلقه های معرفتی است وباید کتاب های این شهید بزرگوار درحلقه ها بازخوانی شود.

به گزارش خبر نگار باشگاه خبرنگاران بسیج، حجت الاسلام و المسلمین اعزازی در جمع بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره) گفت: باید با انجام برنامه های مطالعاتی، تفریحی و تربیتی در حلقه های معرفتی صالحین، در ایجاد تغییرات مثبت در متربیان به عنوان یک فرآیند مهم تربیتی تلاش کنیم….

وی همچنین با حضور در حلقه های معرفتی پایگاه و نیز فضای علمی و مجازی حلقه ها، از نحوه اداره حلقه ها و ارائه بحثهای تربیتی بازدید کرده و از فعالیتهای انجام شده اظهار رضایت نمود.

گفتنی است چندی پیش نیز،  سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، ضمن حضور در حلقه های معرفتی صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره) حوزه مقاومت چهار شهید ورزنده، فعالیتهای انجام شده بسیجیان در این پایگاه را مورد تقدیر قرار داد.  

خبرنگار افتخاری بسیج – علیرضا صادقیان پور