السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

با حضور معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع):

نشست بررسی حلقه های صالحین پایگاه شاهد قم برگزار شد

با حضور پایگاههای موفق بسیج استان در اجرای حلقه های معرفتی صالحین نشست بررسی وضعیت حلقه های تربیتی پایگاه شاهد حوزه دو شهید قربانی قم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این نشست ابتدا فرماندهان پایگاههای مجری حلقه های صاحین با حضور در مسجد موسی ابن جعفر (ع) واقع در شهرک شهدا، از نزدیک تشکیل دوازده حلقه معرفتی صالحین را مورد بازدید قرار دادند.

سپس پس از اتمام کار حلقه ها طی نشست کارگاهی در حسینیه پایگاه مقاومت بسیج شاهد، فرماندهان پایگاهها در حضور معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) به بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای حلقه ها پرداخته و دیدگاه خود را مطرح نمودند………

حجت الاسلام والمسلمین اعزازی نیز طی سخنانی ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای کمی و کیفی از سوی سرگروهها در اجرای حلقه گفت: اگر فرماندهان پایگاهها باور پذیری خود را نسبت به نتایج تربیتی حلقه تقویت نمایند، مسلما توفیقات و گسترش حلقه ها بیشتر خواهد شد.

در ادامه این نشست، فرمانده پایگاه شاهد با ارائه گزارش اجرای نظام تربیتی بسیج در پایگاه گفت: مهمترین کار ما در پایگاه، جذب افراد به طرح صالحین بود که توانستیم از طریق چهره به چهره 260 نفر را جذب و در حلقه ها سازماندهی کنیم.

بابایی افزود: ما برای هماهنگی بیشتر شورا،  سه مرتبه اعضای شورای پایگاه خود را تغییر داده ایم تا توانستیم به شورایی هماهنگ با طرح صالحین برسیم .

گفتنی است این بازدیدها از سوی معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) به منظور بررسی نظام تربیتی بسیج در قالب حلقه های صالحین و با حضور فرماندهان موفق در سطح استان، ادامه خواهد یافت.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج – یاسر بیدگلی

با حضور معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع):

نشست بررسی حلقه های صالحین پایگاه شاهد قم برگزار شد

با حضور پایگاههای موفق بسیج استان در اجرای حلقه های معرفتی صالحین نشست بررسی وضعیت حلقه های تربیتی پایگاه شاهد حوزه دو شهید قربانی قم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این نشست ابتدا فرماندهان پایگاههای مجری حلقه های صاحین با حضور در مسجد موسی ابن جعفر (ع) واقع در شهرک شهدا، از نزدیک تشکیل دوازده حلقه معرفتی صالحین را مورد بازدید قرار دادند.

سپس پس از اتمام کار حلقه ها طی نشست کارگاهی در حسینیه پایگاه مقاومت بسیج شاهد، فرماندهان پایگاهها در حضور معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) به بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای حلقه ها پرداخته و دیدگاه خود را مطرح نمودند………

حجت الاسلام والمسلمین اعزازی نیز طی سخنانی ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای کمی و کیفی از سوی سرگروهها در اجرای حلقه گفت: اگر فرماندهان پایگاهها باور پذیری خود را نسبت به نتایج تربیتی حلقه تقویت نمایند، مسلما توفیقات و گسترش حلقه ها بیشتر خواهد شد.

در ادامه این نشست، فرمانده پایگاه شاهد با ارائه گزارش اجرای نظام تربیتی بسیج در پایگاه گفت: مهمترین کار ما در پایگاه، جذب افراد به طرح صالحین بود که توانستیم از طریق چهره به چهره 260 نفر را جذب و در حلقه ها سازماندهی کنیم.

بابایی افزود: ما برای هماهنگی بیشتر شورا،  سه مرتبه اعضای شورای پایگاه خود را تغییر داده ایم تا توانستیم به شورایی هماهنگ با طرح صالحین برسیم .

گفتنی است این بازدیدها از سوی معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) به منظور بررسی نظام تربیتی بسیج در قالب حلقه های صالحین و با حضور فرماندهان موفق در سطح استان، ادامه خواهد یافت.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج – یاسر بیدگلی