السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

فرمانده حوزه دو بسیج شهید امرالله قربانی قم:

با حداکثر توان در گسترش حلقه های معرفتی صالحین بسیج تلاش می کنیم

فرمانده حوزه دو بسیج شهید امرالله قربانی قم گفت: در محدوده حوزه دو بسیج پایگاههای فعال، با انگیزه و دارای ظرفیت فوق العاده وجود دارد و با حداکثر توان در گسترش حلقه های صالحین بسیج تلاش می کنیم.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، حسین صفرلو در کارگاه تخصصی فرماندهان پایگاههای موفق در پایگاه شاهد قم گفت: اجرای طرح نظام تربیتی بسیج و حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین باعث ایجاد موج و نشاطی معنوی در پایگاهها و مساجد شده است و ما برآنیم تا با بکارگیری نیروی انسانی آموزش دیده و جذب امکانات بیشتر نقاط ضعف این طرح را برطرف نموده به نقطه ایده آل و مطلوب برسیم……

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شاهد نیز در این کارگاه طی سخنانی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در این زمینه را بیان کرد.

مهدی علی بابایی گفت: از زمان اجرای این طرح، اعضاء شورای پایگاه طوری انتخاب شده اند که تمامی توان خود را صرف گسترش حلقه ها نمایند و اکنون 260 نفر در قالب  15 حلقه تربیتی در حال فعالیت هستند.

در این کارگاه تخصصی، سفیدی مسئول طرح صالحین پایگاه شاهد، نیز طی سخنانی جذب چهره به چهره، حضور برنامه ریزی شده در مدارس و معرفی طرح، اهمیت دادن به مسائل مورد نیاز جوانان و نوجوانان مثل درس و تفریح و …را از عوامل موفقیت این طرح اعلام نمود.

گفتنی است بیش از پنجاه فرمانده پایگاههای موفق بسیج استان و جمعی از کارشناسان مسائل تربیتی و نیز مسئولینی از بسیج و سپاه با مشاهده نحوه اجرای حلقه ها در مسجد موسی بن جعفر (ع) شهرک شهدا، طی یک کارگاه تخصصی به تبادل نظر و بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای حلقه های معرفتی در پایگاه نمونه شاهد پرداختند.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج – حسن مهره ساز

فرمانده حوزه دو بسیج شهید امرالله قربانی قم:

با حداکثر توان در گسترش حلقه های معرفتی صالحین بسیج تلاش می کنیم

فرمانده حوزه دو بسیج شهید امرالله قربانی قم گفت: در محدوده حوزه دو بسیج پایگاههای فعال، با انگیزه و دارای ظرفیت فوق العاده وجود دارد و با حداکثر توان در گسترش حلقه های صالحین بسیج تلاش می کنیم.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، حسین صفرلو در کارگاه تخصصی فرماندهان پایگاههای موفق در پایگاه شاهد قم گفت: اجرای طرح نظام تربیتی بسیج و حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین باعث ایجاد موج و نشاطی معنوی در پایگاهها و مساجد شده است و ما برآنیم تا با بکارگیری نیروی انسانی آموزش دیده و جذب امکانات بیشتر نقاط ضعف این طرح را برطرف نموده به نقطه ایده آل و مطلوب برسیم……

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شاهد نیز در این کارگاه طی سخنانی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در این زمینه را بیان کرد.

مهدی علی بابایی گفت: از زمان اجرای این طرح، اعضاء شورای پایگاه طوری انتخاب شده اند که تمامی توان خود را صرف گسترش حلقه ها نمایند و اکنون 260 نفر در قالب  15 حلقه تربیتی در حال فعالیت هستند.

در این کارگاه تخصصی، سفیدی مسئول طرح صالحین پایگاه شاهد، نیز طی سخنانی جذب چهره به چهره، حضور برنامه ریزی شده در مدارس و معرفی طرح، اهمیت دادن به مسائل مورد نیاز جوانان و نوجوانان مثل درس و تفریح و …را از عوامل موفقیت این طرح اعلام نمود.

گفتنی است بیش از پنجاه فرمانده پایگاههای موفق بسیج استان و جمعی از کارشناسان مسائل تربیتی و نیز مسئولینی از بسیج و سپاه با مشاهده نحوه اجرای حلقه ها در مسجد موسی بن جعفر (ع) شهرک شهدا، طی یک کارگاه تخصصی به تبادل نظر و بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای حلقه های معرفتی در پایگاه نمونه شاهد پرداختند.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج – حسن مهره ساز