السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

 جاسبی در محاصره دانشجوها!

 جاسبی در محاصره دانشجوها!