السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن:

مسابقه احکام با حضور 250 دانش آموز از سوی پایگاه بسیج خواهران مهدیه قم برگزار شد

همزمان با فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام زن، مسابقه احکام بین 250 دانش آموز از سوی پایگاه بسیج خواهران مهدیه قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این مسابقه کتبی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان با پاسخ به سوالات احکام، در بازخوانی معلومات دینی با هم به رقابت پرداختند.

گفتنی است درپایان این مسابقه با حضور فرمانده پایگاه بسیج خواهران مهدیه و فرمانده حوزه شش بسیج خواهران حضرت فاطمه(س) از بیست نفر برگزیده هر مقطع تحصیلی تقدیر به عمل آمد.

ز- گلستانی مقدم

همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن:

مسابقه احکام با حضور 250 دانش آموز از سوی پایگاه بسیج خواهران مهدیه قم برگزار شد

همزمان با فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام زن، مسابقه احکام بین 250 دانش آموز از سوی پایگاه بسیج خواهران مهدیه قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این مسابقه کتبی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان با پاسخ به سوالات احکام، در بازخوانی معلومات دینی با هم به رقابت پرداختند.

گفتنی است درپایان این مسابقه با حضور فرمانده پایگاه بسیج خواهران مهدیه و فرمانده حوزه شش بسیج خواهران حضرت فاطمه(س) از بیست نفر برگزیده هر مقطع تحصیلی تقدیر به عمل آمد.

ز- گلستانی مقدم