السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

از سوی حوزه شهید ابراهیمی:
مسابقات کیک بوکسینگ جام خلیج فارس بین بسیجیان قم برگزار میگردد
به همت تربیت بدنی حوزه مقاومت یک بسیج شهید ابراهیمی مسابقات کیک بوکسینگ تحت عنوان جام خلیج همیشه فارس بین بسیجیان استان قم برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)،  مسئول تربیت بدنی حوزه شهید ابراهیمی گفت: این مسابقات در روز جمعه 29 اردیبهشت جاری در سالن ورزشی راحله واقع در خیابان نیروگاه – توحید 14 برگزار می گردد…..
محمد باقر پور متقی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقات کیک بوکسینگ بسیج، اعضاء حلقه های معرفتی  شجره طیبه صالحین استان قم هستند افزود: برگزیدگان این مسابقات طی مراسمی از طرف مسئولین سپاه و بسیج مورد تقدیر قرارخواهند گرفت.

ع – وفافر

از سوی حوزه شهید ابراهیمی:
مسابقات کیک بوکسینگ جام خلیج فارس بین بسیجیان قم برگزار میگردد
به همت تربیت بدنی حوزه مقاومت یک بسیج شهید ابراهیمی مسابقات کیک بوکسینگ تحت عنوان جام خلیج همیشه فارس بین بسیجیان استان قم برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)،  مسئول تربیت بدنی حوزه شهید ابراهیمی گفت: این مسابقات در روز جمعه 29 اردیبهشت جاری در سالن ورزشی راحله واقع در خیابان نیروگاه – توحید 14 برگزار می گردد…..
محمد باقر پور متقی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقات کیک بوکسینگ بسیج، اعضاء حلقه های معرفتی  شجره طیبه صالحین استان قم هستند افزود: برگزیدگان این مسابقات طی مراسمی از طرف مسئولین سپاه و بسیج مورد تقدیر قرارخواهند گرفت.

ع – وفافر