السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

به منظور هم اندیشی تربیتی:

جلسه تخصصی کارگروه فرهنگی و شورای راهبردی صالحین بسیج قم برگزار شد

 اولین جلسه تخصصی کارگروه فرهنگی و شورای راهبردی صالحین با هدف هم اندیشی و ارائه راهکارهای لازم در امور تربیتی و شجره طیبه صالحین با حضور مربیان شجره طیبه در محل کانون بسیج جوانان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سپاه علی بن ابی طالب(ع)، در این جلسه  یکی از اعضای کارگروه با اشاره به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و نیز نشریه استانی صالحین آن را دو بازوی اجرایی و نیز از اهداف و چشم اندازهای شورای راهبردی و کمیته فرهنگی کارگروه دانست.

اورعی گفت: هم اکنون حدود 40 کاربر اینترنتی از پایگاههای مختلف بسیج با پایگاه اطلاع رسانی صالحین استان به آدرس:

www. Sargorooh.ir

در ارتباط و تبادل لینک هستند….

و با گذشت زمان بیشتر، روز به روز بر این تعداد افزوه می شود.

وی همچنین اظهار داشت: اولین شماره نشریه تربیتی صالحین که از مصوبات شورای تربیتی آموزشی سپاه بوددر ماه آینده منتشر خواهد شد.

اورعی در ادامه به برنامه های در دست اقدام کارگروه شامل تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، هزینه ها، تولیدات نرم افزاری و همچنین راه اندازی سامانه پیام کوتاه اشاره نمود.

مدیر نشریه صالحین نیز در این کارگروه اظهار داشت: نشریه گام اساسی برای سرگروه ها و ارتقاء حلقه های معرفتی صالحین می باشد.

تحویلدار عمده ترین بخشهای فعالیت نشریه را ارائه مطالب با محتوای تربیتی، معرفی سرگروه های صالحین و سایر موضوعات مرتبط با امر تربیت اسلامی نام برد.

در پایان این نشست مدیر پایگاه اطلاع رسانی به موضوع ارائه آموزشهای مجازی ویژه سرگروههای حلقه های معرفتی و پرکردن خلا های آموشی پرداخت.

آراسته همچنین به ارائه راهکارهایی برای بالا بردن بازده کاری نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صالحین اشاره نمود. 

الف- نصیریان

به منظور هم اندیشی تربیتی:

جلسه تخصصی کارگروه فرهنگی و شورای راهبردی صالحین بسیج قم برگزار شد

 اولین جلسه تخصصی کارگروه فرهنگی و شورای راهبردی صالحین با هدف هم اندیشی و ارائه راهکارهای لازم در امور تربیتی و شجره طیبه صالحین با حضور مربیان شجره طیبه در محل کانون بسیج جوانان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سپاه علی بن ابی طالب(ع)، در این جلسه  یکی از اعضای کارگروه با اشاره به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و نیز نشریه استانی صالحین آن را دو بازوی اجرایی و نیز از اهداف و چشم اندازهای شورای راهبردی و کمیته فرهنگی کارگروه دانست.

اورعی گفت: هم اکنون حدود 40 کاربر اینترنتی از پایگاههای مختلف بسیج با پایگاه اطلاع رسانی صالحین استان به آدرس:

www. Sargorooh.ir

در ارتباط و تبادل لینک هستند….

و با گذشت زمان بیشتر، روز به روز بر این تعداد افزوه می شود.

وی همچنین اظهار داشت: اولین شماره نشریه تربیتی صالحین که از مصوبات شورای تربیتی آموزشی سپاه بوددر ماه آینده منتشر خواهد شد.

اورعی در ادامه به برنامه های در دست اقدام کارگروه شامل تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، هزینه ها، تولیدات نرم افزاری و همچنین راه اندازی سامانه پیام کوتاه اشاره نمود.

مدیر نشریه صالحین نیز در این کارگروه اظهار داشت: نشریه گام اساسی برای سرگروه ها و ارتقاء حلقه های معرفتی صالحین می باشد.

تحویلدار عمده ترین بخشهای فعالیت نشریه را ارائه مطالب با محتوای تربیتی، معرفی سرگروه های صالحین و سایر موضوعات مرتبط با امر تربیت اسلامی نام برد.

در پایان این نشست مدیر پایگاه اطلاع رسانی به موضوع ارائه آموزشهای مجازی ویژه سرگروههای حلقه های معرفتی و پرکردن خلا های آموشی پرداخت.

آراسته همچنین به ارائه راهکارهایی برای بالا بردن بازده کاری نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صالحین اشاره نمود. 

الف- نصیریان