السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

یک خبر کوتاه ازحوزه پنج بسیج خواهران:

جلسه طرح نشاط و تعالی در پایگاه بسیج خواهران طلیعه برگزار شد

جلسه هماهنگی برنامه های تابستانی طرح  نشاط و تعالی با محوریت حلقه های معرفتی صالحین در پایگاه بسیج خواهران طلیعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این جلسه که فرمانده و اعضاء شورای پایگاه ونیز سرگروههای صالحین حضور داشتند، برنامه ریزی برای برنامه های تابستان ونیز راهکارهای جذب هر چه بیشتر به برنامه های فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در پایان این جلسه سرگروههای موفق حلقه های تربیتی صالحین در موضوع جذب، مورد تقدیر قرار گرفتند.

ک – توان

یک خبر کوتاه ازحوزه پنج بسیج خواهران:

جلسه طرح نشاط و تعالی در پایگاه بسیج خواهران طلیعه برگزار شد

جلسه هماهنگی برنامه های تابستانی طرح  نشاط و تعالی با محوریت حلقه های معرفتی صالحین در پایگاه بسیج خواهران طلیعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این جلسه که فرمانده و اعضاء شورای پایگاه ونیز سرگروههای صالحین حضور داشتند، برنامه ریزی برای برنامه های تابستان ونیز راهکارهای جذب هر چه بیشتر به برنامه های فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در پایان این جلسه سرگروههای موفق حلقه های تربیتی صالحین در موضوع جذب، مورد تقدیر قرار گرفتند.

ک – توان