السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم :

شمع محفل رزمندگان اسلام، روحانیون بودند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم گفت: روحانیت عزیز در جمع رزمندگان اسلام همچون شمعی می درخشیدند و در فضای جبهه ها نور افشانی می کردند.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، مهدی اریسی در حاشیه برگزاری اولین یادواره شهدای روحانی قم گفت: رزمندگان اسلام مانند پروانه گرد وجود روحانیون حاضر در جبهه بودند و در مسائل مختلف به اینها رجوع میکردند.

وی افزود: سخنرانی های مذهبی و اعتقادی و نیز بازگو کردن مسائل شرعی در جبهه ها از یک طرف و حضور با لباس رزم و عمامه پیامبر(ص) و دفاع از ارزشها و از امام عزیز و ولی فقیه از طرف دیگر، باعث تهییج و تشویق رزمندگان اسلام  به رزم و حضور بیشتر در جبهه ها می شد…….

وی اظهار داشت: روحانیت عزیز پرچم دار اسلام و مباره با کفر هستند و مخصوصا شهدای روحانی حق زیادی برگردن جامعه اسلامی دارند.

مهدی اریسی گفت: همانطوریکه شهدای روحانی در حیاتشان برای جامعه اسلامی نور افشانی می کنند، قطعا بعد از شهادت نیز جامعه از پرتو نورانی آنها بهره مند می گردد.

وی در  ادامه با اشاره به برپایی اولین یادواره شهدای روحانی در قم گفت: ما یادواره شهدای عزیز را در طول ماهها و سالها برگزار می کردیم اما جای یادواره شهدای روحانی خالی بود و در استان قم و در هیچ جای دیگر یادواره ای مخصوص روحانیون شهید انقلاب و دفاع مقدس برگزار نشده بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  با بیان اینکه قریب 5000 شهید روحانی در طول دفاع مقدس تقدیم انقلاب شده است افزود: یادواره شهدای روحانی به نسل امروز این پیام را دارد که روحانیون عزیز ما همانطور که در ابتدای نهضت اسلامی پرچم دار بودند، در سایر صحنه های دفاع از انقلاب اسامی نیز حضور شان استمرار دارد.

وی در پایان گفت: این حضور روحانیت در عرصه های حساس، به همراه تبعیت مردم و بخصوص جوانان عزیز، ضامن حفظ و استحکام ارزشها و نیز اقتدار جامعه اسلامی خواهد بود.

الف- بمانی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم :

شمع محفل رزمندگان اسلام، روحانیون بودند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم گفت: روحانیت عزیز در جمع رزمندگان اسلام همچون شمعی می درخشیدند و در فضای جبهه ها نور افشانی می کردند.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، مهدی اریسی در حاشیه برگزاری اولین یادواره شهدای روحانی قم گفت: رزمندگان اسلام مانند پروانه گرد وجود روحانیون حاضر در جبهه بودند و در مسائل مختلف به اینها رجوع میکردند.

وی افزود: سخنرانی های مذهبی و اعتقادی و نیز بازگو کردن مسائل شرعی در جبهه ها از یک طرف و حضور با لباس رزم و عمامه پیامبر(ص) و دفاع از ارزشها و از امام عزیز و ولی فقیه از طرف دیگر، باعث تهییج و تشویق رزمندگان اسلام  به رزم و حضور بیشتر در جبهه ها می شد…….

وی اظهار داشت: روحانیت عزیز پرچم دار اسلام و مباره با کفر هستند و مخصوصا شهدای روحانی حق زیادی برگردن جامعه اسلامی دارند.

مهدی اریسی گفت: همانطوریکه شهدای روحانی در حیاتشان برای جامعه اسلامی نور افشانی می کنند، قطعا بعد از شهادت نیز جامعه از پرتو نورانی آنها بهره مند می گردد.

وی در  ادامه با اشاره به برپایی اولین یادواره شهدای روحانی در قم گفت: ما یادواره شهدای عزیز را در طول ماهها و سالها برگزار می کردیم اما جای یادواره شهدای روحانی خالی بود و در استان قم و در هیچ جای دیگر یادواره ای مخصوص روحانیون شهید انقلاب و دفاع مقدس برگزار نشده بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  با بیان اینکه قریب 5000 شهید روحانی در طول دفاع مقدس تقدیم انقلاب شده است افزود: یادواره شهدای روحانی به نسل امروز این پیام را دارد که روحانیون عزیز ما همانطور که در ابتدای نهضت اسلامی پرچم دار بودند، در سایر صحنه های دفاع از انقلاب اسامی نیز حضور شان استمرار دارد.

وی در پایان گفت: این حضور روحانیت در عرصه های حساس، به همراه تبعیت مردم و بخصوص جوانان عزیز، ضامن حفظ و استحکام ارزشها و نیز اقتدار جامعه اسلامی خواهد بود.

الف- بمانی