السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

پيرمرد، با وجود تخريب مسجد هنوز هم بر آوار مسجد نماز مي خواند …

به گزارش خبرنگار پانا به دنبال سركوبي قيام اخير مردم بحرين، نيرو هاي امنيتي بحرين با پشتيباني اشغالگران سعودي دست به تخريب مساجد و امكان مقدس شيعيان و سوزاندن قرآن ها زده اند.

تصاویر در ادامه مطالب ….

اين اقدام اهانت آميز با اعتراض گسنرده مردم بحرين و مسلمانان منطقه روبرو شده است. اما مسلمانان بحرين هنوز بر خرابه هاي مساجد نماز مي خوانند، از جمله ي اين موارد تصاوير پيرمردي است كه در ميان آثار به جا مانده از مسجد امام صادق (ع) در منطقه نويدرات نماز مي گذارد.

اين تصاوير در شبكه هاي اجتماعي بحرين منتشر شده و با استقبال كاربران اينترنتي مواجه شده است.

 

پيرمرد، با وجود تخريب مسجد هنوز هم بر آوار مسجد نماز مي خواند …

به گزارش خبرنگار پانا به دنبال سركوبي قيام اخير مردم بحرين، نيرو هاي امنيتي بحرين با پشتيباني اشغالگران سعودي دست به تخريب مساجد و امكان مقدس شيعيان و سوزاندن قرآن ها زده اند.

تصاویر در ادامه مطالب ….

اين اقدام اهانت آميز با اعتراض گسنرده مردم بحرين و مسلمانان منطقه روبرو شده است. اما مسلمانان بحرين هنوز بر خرابه هاي مساجد نماز مي خوانند، از جمله ي اين موارد تصاوير پيرمردي است كه در ميان آثار به جا مانده از مسجد امام صادق (ع) در منطقه نويدرات نماز مي گذارد.

اين تصاوير در شبكه هاي اجتماعي بحرين منتشر شده و با استقبال كاربران اينترنتي مواجه شده است.