السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم:

15 خرداد بعثت انقلاب است/ نقطه عطف انقلاب است

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: 15 خرداد بعثت و نقطه عطف انقلاب است و همه چیز به برکت این بعثت شکل گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی عرب انصاری گفت: همانگونه که در اسلام، بعثت پیامبر(ص) منجر به معرفی اسلام شد، 15 خرداد نیز باعث معرفی انقلاب اسلامی در جهان شد و همه برکات مدیون این بعثت است.

وی اظهار داشت: بذر انقلاب اسلامی در قم کاشته شد و در واقع نطفه این انقلاب پاک در قم منعقد گردید.

وی گفت: ابتدایی ترین و اولی ترین اتفاقات، که باید درکتاب قطور انقلاب ثبت شود، حادثه 15 خرداد است که در هین شهر توسط امام و همراهی حوزه مقدس علمیه و مردم بیدار دل قم واقع شد………

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تصریح کرد: در واقع نیمه خرداد یک واقعه بسیار بزرگ و بی نظیر در تاریخ تشیع و تاریخ سیاسی اسلام و از اتفاقات بسیار بزرگ و ماندگار حیات سیاسی اسلام است که باید ثبت و درج شود.

وی اظهار داشت: حادثه ای که آثار و برکات بسیار زیاد و بی نظیری داشت و علت بزرگی آن نیز متوجه آثار ماندگار و بی شمار آنست. آثاری که هم متوجه اصل اسلام و هم جمیع مسلمین و جهان تشیع و بخصوص کشور عزیز ایران شد.

حجت الاسلام والمسلمین عرب انصاری ادامه داد: امروز آثار و برکان همین واقعه 15 خرداد را در خاور میانه و در خیزش اسلامی و جریان عدالتخواهی و مبارزه با استکبار می بینیم.

وی ابراز داشت: از این رو این ایام قابل احترام است و ما 14 و 15 خرداد را جزء ایام الله می دانیم و با تمام وجودمان نسبت به این ایام و قهرمانانی که این مناسبات را خلق کرده اند، امام و شهدای عزیز دوران نهضت اسلامی، تعظیم عرض می کنیم.

الف- بمانی

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم:

15 خرداد بعثت انقلاب است/ نقطه عطف انقلاب است

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: 15 خرداد بعثت و نقطه عطف انقلاب است و همه چیز به برکت این بعثت شکل گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی عرب انصاری گفت: همانگونه که در اسلام، بعثت پیامبر(ص) منجر به معرفی اسلام شد، 15 خرداد نیز باعث معرفی انقلاب اسلامی در جهان شد و همه برکات مدیون این بعثت است.

وی اظهار داشت: بذر انقلاب اسلامی در قم کاشته شد و در واقع نطفه این انقلاب پاک در قم منعقد گردید.

وی گفت: ابتدایی ترین و اولی ترین اتفاقات، که باید درکتاب قطور انقلاب ثبت شود، حادثه 15 خرداد است که در هین شهر توسط امام و همراهی حوزه مقدس علمیه و مردم بیدار دل قم واقع شد………

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تصریح کرد: در واقع نیمه خرداد یک واقعه بسیار بزرگ و بی نظیر در تاریخ تشیع و تاریخ سیاسی اسلام و از اتفاقات بسیار بزرگ و ماندگار حیات سیاسی اسلام است که باید ثبت و درج شود.

وی اظهار داشت: حادثه ای که آثار و برکات بسیار زیاد و بی نظیری داشت و علت بزرگی آن نیز متوجه آثار ماندگار و بی شمار آنست. آثاری که هم متوجه اصل اسلام و هم جمیع مسلمین و جهان تشیع و بخصوص کشور عزیز ایران شد.

حجت الاسلام والمسلمین عرب انصاری ادامه داد: امروز آثار و برکان همین واقعه 15 خرداد را در خاور میانه و در خیزش اسلامی و جریان عدالتخواهی و مبارزه با استکبار می بینیم.

وی ابراز داشت: از این رو این ایام قابل احترام است و ما 14 و 15 خرداد را جزء ایام الله می دانیم و با تمام وجودمان نسبت به این ایام و قهرمانانی که این مناسبات را خلق کرده اند، امام و شهدای عزیز دوران نهضت اسلامی، تعظیم عرض می کنیم.

الف- بمانی