السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

به همت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع):

گارگاه امر به معروف ویژه فرماندهان پایگاه های بسیج در قم برگزار شد

گارگاه آموزشی امر به معروف ویژه و نهی از منکر ویژه فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت ناحیه بسیج امام حسین(ع) روز جمعه 19 خرداد در محل کانون بسیج جوانان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این کارگاه ابتدا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) طی سخنانی به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در جنگ نرم و مسئولیت بسیج در امربمعروف اشاره نمود…..

 مهدی اریسی گفت: بسیج همانند لوکوموتیوی است که قطار امر بمعروف جامعه را با خود می کشد.

وی اهمیت گسترش نظام تربیتی بسیج  در قالب حلقه های شجره طیبه صالحین را به عنوان عاملی برای گسترش امر به معروف در جامعه یادآور شد.

در ادامه این کارگاه آموزشی حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان، با بیان آیات و روایاتی به ذکر مراحل امر به معروف پرداخت.

این راوی دفاع مقدس با ذکر خاطراتی از شهدا به ذکر مصادیقی از امر به معروف و مسئولیت فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج در این زمینه اشاره نمود.

در ادامه، جلوند دبیر ستاد امر به معروف ناحیه امام حسین(ع) طی سخنان کوتاهی اجرای شیوه نامه امر به معروف و ارائه گزارش و نحوه تعامل فرماندهان حوزه ها و پایگاهها با ستاد اجرایی ناحیه را مورد تاکید قرار داد.

دبیر ستاد امربمعروف سپاه علی ابن ابی طالب(ع) نیز در پایان این کارگاه آموزشی با مرور دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی بر ایجابی بودن امر بمعروف به جای روشهای سلبی اشاره کرد و بر نقش مسجد و شورای امر بمعروف پایگاه بسیج در این زمینه اشاره نمود.

ترابیان، شورای امر بمعروف مسجد، دبیر شورا و  مجری امر به معروف را از عوامل مهم در تقویت و تاثیر این فریضه مهم در سطح محل نام برد.

وی بر شناسایی معروفات ترک شده و نیز منکرات احتمالی موجود  ونیز ارائه راهکار های لازم در انجام معروف و حذف منکر توسط بسیج و مسجد تاکید نمود.

الف- بمانی

به همت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع):

گارگاه امر به معروف ویژه فرماندهان پایگاه های بسیج در قم برگزار شد

گارگاه آموزشی امر به معروف ویژه و نهی از منکر ویژه فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت ناحیه بسیج امام حسین(ع) روز جمعه 19 خرداد در محل کانون بسیج جوانان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در این کارگاه ابتدا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) طی سخنانی به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در جنگ نرم و مسئولیت بسیج در امربمعروف اشاره نمود…..

 مهدی اریسی گفت: بسیج همانند لوکوموتیوی است که قطار امر بمعروف جامعه را با خود می کشد.

وی اهمیت گسترش نظام تربیتی بسیج  در قالب حلقه های شجره طیبه صالحین را به عنوان عاملی برای گسترش امر به معروف در جامعه یادآور شد.

در ادامه این کارگاه آموزشی حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان، با بیان آیات و روایاتی به ذکر مراحل امر به معروف پرداخت.

این راوی دفاع مقدس با ذکر خاطراتی از شهدا به ذکر مصادیقی از امر به معروف و مسئولیت فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج در این زمینه اشاره نمود.

در ادامه، جلوند دبیر ستاد امر به معروف ناحیه امام حسین(ع) طی سخنان کوتاهی اجرای شیوه نامه امر به معروف و ارائه گزارش و نحوه تعامل فرماندهان حوزه ها و پایگاهها با ستاد اجرایی ناحیه را مورد تاکید قرار داد.

دبیر ستاد امربمعروف سپاه علی ابن ابی طالب(ع) نیز در پایان این کارگاه آموزشی با مرور دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی بر ایجابی بودن امر بمعروف به جای روشهای سلبی اشاره کرد و بر نقش مسجد و شورای امر بمعروف پایگاه بسیج در این زمینه اشاره نمود.

ترابیان، شورای امر بمعروف مسجد، دبیر شورا و  مجری امر به معروف را از عوامل مهم در تقویت و تاثیر این فریضه مهم در سطح محل نام برد.

وی بر شناسایی معروفات ترک شده و نیز منکرات احتمالی موجود  ونیز ارائه راهکار های لازم در انجام معروف و حذف منکر توسط بسیج و مسجد تاکید نمود.

الف- بمانی