السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان:

امر به معروف و نهی از منکر، پاسداری از خون شهداست

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از شئون پاسداری از خون شهدا از خرداد 42 تاکنون است.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان در کارگاه آموزشی امر بمعروف فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج گفت: تربیت فرزندان باید بر اساس آموزه های دینی و روحیه ایثار باشد تا جامعه بیشتر با این فرهنگ و آثار ارزشمند آن مانوس شود.

وی با ذکر حدیثی از امیرالمومنین(ع) در باره امر به معروف ونهی از منکر گفت: تمام خوبیها در برابر امر بمعروف و نهی از منکر چون قطره ای در برابر دریاست.

وی به بیان اصول امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و شناخت معروف و منکر و نیز مراحل قلبی، لسانی و یدی را از مراحل اولیه انجام آن بر شمرد……

وی با اشاره به اینکه انسانها به مسئولان بیشتر شبیهند تا پدر و مادر شان اظهار داشت: فرماندهان پایگاهها در وقت شناسی، نظافت، برنامه ریزی، تعبد، معنویت و سایر صفات نیک، همانند قبله هستند.

جوشقانیان خطاب به فرماندهان بسیج گفت: مراقب باشید معنویت در مجموعه خودتان و در جامعه کمرنگ نشود زیرا اگر معنویت در یک مدیر کمرنگ شود به زیر مجموعه تسری پیدا میکند.

وی همچنین در بیان سایر اصول امر بمعروف، به امر به معروف از نقطه قوت و پذیرش فرد، توجه به جایگاه خود و فرد مخاطب و احتمال تاثیر و در نظر گرفتن جان و مال و آبرو و عزت مومن و نیز تخلق و تادب و تکریم اشاره نمود.

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان تصریح کرد: جعفربن ابی طالب هنگامی که نزد پادشاه حبشه رفت، سوره مریم را برای او خواند زیرا آیات این سوره برای پادشاه حبشه مقبول بود.

وی کظم غیظ، اعتلای دین و ارزشها، جذب به خوبیها و رضایت امام زمان(عج) را از ملاحظاتی دانست که باید در  برابر سختیهای امر بمعروف و نهی از منکر در نظر گرفت.

الف- بمانی

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان:

امر به معروف و نهی از منکر، پاسداری از خون شهداست

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از شئون پاسداری از خون شهدا از خرداد 42 تاکنون است.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان در کارگاه آموزشی امر بمعروف فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج گفت: تربیت فرزندان باید بر اساس آموزه های دینی و روحیه ایثار باشد تا جامعه بیشتر با این فرهنگ و آثار ارزشمند آن مانوس شود.

وی با ذکر حدیثی از امیرالمومنین(ع) در باره امر به معروف ونهی از منکر گفت: تمام خوبیها در برابر امر بمعروف و نهی از منکر چون قطره ای در برابر دریاست.

وی به بیان اصول امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و شناخت معروف و منکر و نیز مراحل قلبی، لسانی و یدی را از مراحل اولیه انجام آن بر شمرد……

وی با اشاره به اینکه انسانها به مسئولان بیشتر شبیهند تا پدر و مادر شان اظهار داشت: فرماندهان پایگاهها در وقت شناسی، نظافت، برنامه ریزی، تعبد، معنویت و سایر صفات نیک، همانند قبله هستند.

جوشقانیان خطاب به فرماندهان بسیج گفت: مراقب باشید معنویت در مجموعه خودتان و در جامعه کمرنگ نشود زیرا اگر معنویت در یک مدیر کمرنگ شود به زیر مجموعه تسری پیدا میکند.

وی همچنین در بیان سایر اصول امر بمعروف، به امر به معروف از نقطه قوت و پذیرش فرد، توجه به جایگاه خود و فرد مخاطب و احتمال تاثیر و در نظر گرفتن جان و مال و آبرو و عزت مومن و نیز تخلق و تادب و تکریم اشاره نمود.

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان تصریح کرد: جعفربن ابی طالب هنگامی که نزد پادشاه حبشه رفت، سوره مریم را برای او خواند زیرا آیات این سوره برای پادشاه حبشه مقبول بود.

وی کظم غیظ، اعتلای دین و ارزشها، جذب به خوبیها و رضایت امام زمان(عج) را از ملاحظاتی دانست که باید در  برابر سختیهای امر بمعروف و نهی از منکر در نظر گرفت.

الف- بمانی