السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

در کارگاه آموزشی امربمعروف فرماندهان بسیج اعلام شد؛

همکاری فرماندهان و افسران فضای سایبری در ترویج ارزشهای بسیج در جامعه

در کارگاه آموزشی امربمعروف و نهی از منکر فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج ناحیه امام حسین(ع)، برتعامل فرماندهان با خبرنگاران و افسران فضای سایبری در ترویج ارزشهای بسیج در جامعه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، دبیر ستاد امر بمعروف و نهی از منکر به پیشنهاد روابط عمومی ناحیه، از فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج خواست اخبار و گزارشات ارزشی بسیج مربوط به رویدادها، دیدارها، یادواره ها، گفتگوها، متن های ادبی و دلنوشته و سایر موارد را به خبرنگاران بسیج اعلام نمایند.

جلوندگفت: این موضوع، گامی موثر در جهت گسترش معروفات و معطر شدن فضای جامعه از عطر و بوی ایثار و شهادت است……

گفتنی است خواهران و برادران بسیجی عضو باشگاه خبرنگاران بسیج به عنوان افسران فضای سایبری، با کمال افتخار و در جهت ادامه راه ارزشمند امام عزیز و شهدای بزرگوار و عمل به فرامین مقام معظم رهبری در جنگ نرم، آمادگی کسب اخبار بسیج و درج در پایگاه های خبری بسیج استانی و کشوری و ارسال به مطبوعات از جمله ذوالفقار (ماهنامه خبری سپاه علی ابن ابی طالب(ع)) را دارند.

الف- بمانی

در کارگاه آموزشی امربمعروف فرماندهان بسیج اعلام شد؛

همکاری فرماندهان و افسران فضای سایبری در ترویج ارزشهای بسیج در جامعه

در کارگاه آموزشی امربمعروف و نهی از منکر فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج ناحیه امام حسین(ع)، برتعامل فرماندهان با خبرنگاران و افسران فضای سایبری در ترویج ارزشهای بسیج در جامعه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، دبیر ستاد امر بمعروف و نهی از منکر به پیشنهاد روابط عمومی ناحیه، از فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج خواست اخبار و گزارشات ارزشی بسیج مربوط به رویدادها، دیدارها، یادواره ها، گفتگوها، متن های ادبی و دلنوشته و سایر موارد را به خبرنگاران بسیج اعلام نمایند.

جلوندگفت: این موضوع، گامی موثر در جهت گسترش معروفات و معطر شدن فضای جامعه از عطر و بوی ایثار و شهادت است……

گفتنی است خواهران و برادران بسیجی عضو باشگاه خبرنگاران بسیج به عنوان افسران فضای سایبری، با کمال افتخار و در جهت ادامه راه ارزشمند امام عزیز و شهدای بزرگوار و عمل به فرامین مقام معظم رهبری در جنگ نرم، آمادگی کسب اخبار بسیج و درج در پایگاه های خبری بسیج استانی و کشوری و ارسال به مطبوعات از جمله ذوالفقار (ماهنامه خبری سپاه علی ابن ابی طالب(ع)) را دارند.

الف- بمانی