السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

گفت گوی فرمانده حوزه4شهیدورزنده برای طرح نشاط

فرمانده حوزه4شهیدورزنده در حاشیه مراسم افتتاحیه کلاس های تابستانی

در گفت گوی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت:حوزه 4شهید ورزنده با توجه به شروع فصل تابستان و اوقات فراغت جوانان کلاس های تابستانی طرح نشاط وتعالی در 13پایگاه بسیج این حوزه با تبلیغات گسترده شروع شده است .

امسال برنامه های متنوعی برنامه ریزی شده است با محوریت طرح صالحین در تابستان در کنار متربیان حضور دارند که کلاس های سوار کاری شنا رایانه الکترونیک زبان و…برنامه ریزی شده است……

و امسال هماهنگی با اداراتی داشته ایم چون اداره کار استان (فنی حرفه ای) تا تعدادی مربی در رشته های تعمیر موبایل لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری الکترونیک رایانه در اختیار ما قرار دهند تا در این 45 روزبسیجیان اوغات فراغت خود را به بهترین نحو بگزرانند با توجه به این که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار سرمایه ایرانی است گام موثری در اشتغال زایی جوانان داشته باشیم و در آخر دوره گواهی نامه معتبری در اختیار این عزیزان قرار می گیرد

در کناراین فعالیت های انجام شده کار جالبی که پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی خمینی(ره)امسال داشت بحث ارتباط با خانواده های نوجوانان ومتربیان طرح صالحین بود که خانواده ها فراخوان شدند تا اولیا از روند وپیشرفت کار و برنامه ها مطلع شوند تا خانواده ها نیز در جریان امور وپیشرفت کار جوانان خود قرار بگیرند.

در مجموع تفاوت امسال طرح نشاط با سال گذشته در این است در گذشته فقط بحث کذران وقط بودوغنی سازی اوغات بود ولی امسال در کناربرنامه های آموزشی تربیتی ارتباط فرد با سر گروه خود حفظ می شود ومربی نظارت کامل در کل دوره بروی متربی حفظ می شود .

103/ع – صادقیان پور

گفت گوی فرمانده حوزه4شهیدورزنده برای طرح نشاط

فرمانده حوزه4شهیدورزنده در حاشیه مراسم افتتاحیه کلاس های تابستانی

در گفت گوی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج گفت:حوزه 4شهید ورزنده با توجه به شروع فصل تابستان و اوقات فراغت جوانان کلاس های تابستانی طرح نشاط وتعالی در 13پایگاه بسیج این حوزه با تبلیغات گسترده شروع شده است .

امسال برنامه های متنوعی برنامه ریزی شده است با محوریت طرح صالحین در تابستان در کنار متربیان حضور دارند که کلاس های سوار کاری شنا رایانه الکترونیک زبان و…برنامه ریزی شده است……

و امسال هماهنگی با اداراتی داشته ایم چون اداره کار استان (فنی حرفه ای) تا تعدادی مربی در رشته های تعمیر موبایل لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری الکترونیک رایانه در اختیار ما قرار دهند تا در این 45 روزبسیجیان اوغات فراغت خود را به بهترین نحو بگزرانند با توجه به این که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار سرمایه ایرانی است گام موثری در اشتغال زایی جوانان داشته باشیم و در آخر دوره گواهی نامه معتبری در اختیار این عزیزان قرار می گیرد

در کناراین فعالیت های انجام شده کار جالبی که پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی خمینی(ره)امسال داشت بحث ارتباط با خانواده های نوجوانان ومتربیان طرح صالحین بود که خانواده ها فراخوان شدند تا اولیا از روند وپیشرفت کار و برنامه ها مطلع شوند تا خانواده ها نیز در جریان امور وپیشرفت کار جوانان خود قرار بگیرند.

در مجموع تفاوت امسال طرح نشاط با سال گذشته در این است در گذشته فقط بحث کذران وقط بودوغنی سازی اوغات بود ولی امسال در کناربرنامه های آموزشی تربیتی ارتباط فرد با سر گروه خود حفظ می شود ومربی نظارت کامل در کل دوره بروی متربی حفظ می شود .

103/ع – صادقیان پور