السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

سردار مهدوی نژاد:

موتور محرکه نظام تربیتی بسیج، فرماندهان پایگاههای مقاومت هستند

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) گفت: موتور محرکه نظام تربیتی و شجره طیبه صالحین بسیج، فرماندهان پایگاههای بسیج هستند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج، سردار مهدوی نژاد طی سخنانی در جمع فرماندهان پایگاههای بسج شرکت کننده در دوره آموزشی تخصصی صالحین در مشهد مقدس گفت: شجره طیبه صالحین برمبنای تزکیه و تعلیم است و گام برداشتن بر مبنای اهدافی که خداوند متعال برای ما ترسیم نموده است.

وی گفت: اگر کسی تعلیم نداشته باشد، رشد ندارد.

وی با بیان اینکه اصل هدف شجره طیبه صالحین، گام برداشتن در راه بعثت نبی مکرم اسلام است، اظهار داشت: هدف از نظام تربیتی بسیج این است که عزیزانی کنار هم بنشینند، خود سازی کنند و به سوی قله های تعالی انسانی گام بردارند……

فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به اینکه شهدای ما گامهای بسیار بلندی را برای تزکیه برداشتند، ادامه داد: باید الگوهای جاودانه دفاع مقدس را به جوانان معرفی کنیم.

وی گفت: اوج تزکیه در صحنه های دفاع مقدس بود و خدا در دفاع مقدس حجت را بر ما تمام کردکه می شود زهاد اللیل و اسد النهار بود.

وی اظهار داشت: جبهه یک کلاس انسان سازی و تزکیه بود. هرخمپاره ای که کنار ما به زمین می خورد، ما را تصفیه می کرد. پیوسته مرگ را در مقابل خود می دیدیم و تزکیه می شدیم و این تحول و آمادگی برای لقاءالله، خود باعث دریافت بیشتر انوار الهی بود.

سردار مهدوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، با ذکر آیاتی در باب فلسفه تعلیم و تربیت، گفت: هدف از انقلاب اسلامی تزکیه و تعلیم بود و اینکه خود را بسازیم و تزکیه کنیم و برای دریافت حقایق، ظرف پاکی شویم.

وی با تاکید بر مقوله تزکیه و خودسازی در بحث تربیت، افزود: هدف از بعثت پیامبر نیز ابتدا تزکیه و سپس تعلیم بود، ظرف وجودی انسان باید پاک باشد تا در او تعلیم داده شود و تا زمانی که تزکیه نباشد، تعلیم هم مفهومی نخواهد داشت.

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) ادامه داد: در این انقلاب، تجلی همه ارزشها بخاطر این بود که مردم در راستای تزکیه و خودسازی گام برداشتند و کسانی منحرف می شوند که قلبشان زنگ زده و ظرف وجودشان، ظرف پاک و طاهری نیست.

وی در پایان بر اهمیت موضوع تزکیه و تعلیم بطور اخص در فرماندهان پایگاههای مقاومت، به منظور انجام مطلوبتر ماموریتهای تربیتی بسیج تاکید نمود.

گفتنی است فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج قم در یک دوره فشرده تربیتی شجره طیبه صالحین در مشهد مقدس شرکت نمودند.

الف- بمانی

سردار مهدوی نژاد:

موتور محرکه نظام تربیتی بسیج، فرماندهان پایگاههای مقاومت هستند

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) گفت: موتور محرکه نظام تربیتی و شجره طیبه صالحین بسیج، فرماندهان پایگاههای بسیج هستند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج، سردار مهدوی نژاد طی سخنانی در جمع فرماندهان پایگاههای بسج شرکت کننده در دوره آموزشی تخصصی صالحین در مشهد مقدس گفت: شجره طیبه صالحین برمبنای تزکیه و تعلیم است و گام برداشتن بر مبنای اهدافی که خداوند متعال برای ما ترسیم نموده است.

وی گفت: اگر کسی تعلیم نداشته باشد، رشد ندارد.

وی با بیان اینکه اصل هدف شجره طیبه صالحین، گام برداشتن در راه بعثت نبی مکرم اسلام است، اظهار داشت: هدف از نظام تربیتی بسیج این است که عزیزانی کنار هم بنشینند، خود سازی کنند و به سوی قله های تعالی انسانی گام بردارند……

فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به اینکه شهدای ما گامهای بسیار بلندی را برای تزکیه برداشتند، ادامه داد: باید الگوهای جاودانه دفاع مقدس را به جوانان معرفی کنیم.

وی گفت: اوج تزکیه در صحنه های دفاع مقدس بود و خدا در دفاع مقدس حجت را بر ما تمام کردکه می شود زهاد اللیل و اسد النهار بود.

وی اظهار داشت: جبهه یک کلاس انسان سازی و تزکیه بود. هرخمپاره ای که کنار ما به زمین می خورد، ما را تصفیه می کرد. پیوسته مرگ را در مقابل خود می دیدیم و تزکیه می شدیم و این تحول و آمادگی برای لقاءالله، خود باعث دریافت بیشتر انوار الهی بود.

سردار مهدوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، با ذکر آیاتی در باب فلسفه تعلیم و تربیت، گفت: هدف از انقلاب اسلامی تزکیه و تعلیم بود و اینکه خود را بسازیم و تزکیه کنیم و برای دریافت حقایق، ظرف پاکی شویم.

وی با تاکید بر مقوله تزکیه و خودسازی در بحث تربیت، افزود: هدف از بعثت پیامبر نیز ابتدا تزکیه و سپس تعلیم بود، ظرف وجودی انسان باید پاک باشد تا در او تعلیم داده شود و تا زمانی که تزکیه نباشد، تعلیم هم مفهومی نخواهد داشت.

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) ادامه داد: در این انقلاب، تجلی همه ارزشها بخاطر این بود که مردم در راستای تزکیه و خودسازی گام برداشتند و کسانی منحرف می شوند که قلبشان زنگ زده و ظرف وجودشان، ظرف پاک و طاهری نیست.

وی در پایان بر اهمیت موضوع تزکیه و تعلیم بطور اخص در فرماندهان پایگاههای مقاومت، به منظور انجام مطلوبتر ماموریتهای تربیتی بسیج تاکید نمود.

گفتنی است فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج قم در یک دوره فشرده تربیتی شجره طیبه صالحین در مشهد مقدس شرکت نمودند.

الف- بمانی