السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

کارها روز به روز سنگین تر و بر روی هم انتاشته می شود . همیشه احساس می کنم هیچ چیز سرجایش نیست ذهنم از این همه آشفتگی و سر درگمی به هم ریخته است همشه برای حضور در کلاس درس یا محل کار با تاخیر مواجه می شوم . تحقیق کلاسی ام را دیر تحویل می دهم و مجبورم از استاد مهلت بگیرم ….

درخانواده و زندگی شخصی نیز دیر سر قرارهایم می رسم. وقتی برخی از لوازم ضروری زندگی صدمه می بیند یا خراب می شود ،آن قدر باید به من تذکر دهند تا به فکر تعمیرش بیفتم . بسیاری از کارها را نیمه کاره رها می کنم…..

اگر شما هم دچار این مشکلید این جزوه می تونه به شما کمک کنه

این جزوه که به کمک بچه های سایت بسیجیها تبدیل به تصویر شده و در اختیار شما قرار گرفته کاری از معاونت فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد

دانلود جزوه آموزشی باشد برای فردا

بسیجی

کارها روز به روز سنگین تر و بر روی هم انتاشته می شود . همیشه احساس می کنم هیچ چیز سرجایش نیست ذهنم از این همه آشفتگی و سر درگمی به هم ریخته است همشه برای حضور در کلاس درس یا محل کار با تاخیر مواجه می شوم . تحقیق کلاسی ام را دیر تحویل می دهم و مجبورم از استاد مهلت بگیرم ….

درخانواده و زندگی شخصی نیز دیر سر قرارهایم می رسم. وقتی برخی از لوازم ضروری زندگی صدمه می بیند یا خراب می شود ،آن قدر باید به من تذکر دهند تا به فکر تعمیرش بیفتم . بسیاری از کارها را نیمه کاره رها می کنم…..

اگر شما هم دچار این مشکلید این جزوه می تونه به شما کمک کنه

این جزوه که به کمک بچه های سایت بسیجیها تبدیل به تصویر شده و در اختیار شما قرار گرفته کاری از معاونت فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی می باشد

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد

دانلود جزوه آموزشی باشد برای فردا

بسیجی