السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

همزمان با شروع فصل تابستان؛
فعالیت های طرح تابستانی پایگاه شاهد قم کلید خورد
با شروع فصل تابستان و همزمان با آغاز تعطیلات مدارس، مراسم افتتاحیه طرح تابستانی پایگاه هشت شاهد از حوزه دو بسیج شهید امرالله  قربانی قم در مسجد موسی بن جعفر(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج در قم، فرمانده پایگاه شاهد ضمن تاکید بر ضرورت تربیت صحیح و اصولی نوجوانان گفت: با اختصاص برنامه های مفید و در شان شخصیت و روحیه جوانان و نوجوانان میتوان بهترین بهره برداری معنوی و تربیتی را در این خصوص داشت.
مهدی علی بابایی افزود: محوریت فعالیت های تابستانی، تشکیل حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین و نیز جلسات قرآن است.
وی در ادامه از اجرای برنامه های متنوع و جذاب فرهنگی، هنری، اردویی و ورزشی در این طرح یاد کرد.
گفتنی است با اجرای حلقه معرفتی صالحین نوجوانان ویژه این طرح، طرح تابستانی در مسجد موسی بن جعفر(ع) و در فضایی آکنده از معنویت و نشاط رسما آغاز شد.

م- سلیمانی مطلق

همزمان با شروع فصل تابستان؛
فعالیت های طرح تابستانی پایگاه شاهد قم کلید خورد
با شروع فصل تابستان و همزمان با آغاز تعطیلات مدارس، مراسم افتتاحیه طرح تابستانی پایگاه هشت شاهد از حوزه دو بسیج شهید امرالله  قربانی قم در مسجد موسی بن جعفر(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج در قم، فرمانده پایگاه شاهد ضمن تاکید بر ضرورت تربیت صحیح و اصولی نوجوانان گفت: با اختصاص برنامه های مفید و در شان شخصیت و روحیه جوانان و نوجوانان میتوان بهترین بهره برداری معنوی و تربیتی را در این خصوص داشت.
مهدی علی بابایی افزود: محوریت فعالیت های تابستانی، تشکیل حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین و نیز جلسات قرآن است.
وی در ادامه از اجرای برنامه های متنوع و جذاب فرهنگی، هنری، اردویی و ورزشی در این طرح یاد کرد.
گفتنی است با اجرای حلقه معرفتی صالحین نوجوانان ویژه این طرح، طرح تابستانی در مسجد موسی بن جعفر(ع) و در فضایی آکنده از معنویت و نشاط رسما آغاز شد.

م- سلیمانی مطلق