السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

 به مناسبت روز جوان از قم؛

جوانان انقلاب؛ گلهایی که در گلدانهای شکسته نیز شکفتن توانند!

سنت مبارک انتخاب سالروز تولد حضرت علی اکبر(ع) به نام روز "جوان" فرصت مغتنمی است تا با تاسی به سیره نبوی و زاد روز شخصیتی که اشبه الناس از نظر سیره و صورت به پیامبر رحمت للعالمین است، مفاهیم پاک این دوران را مرور و نگاهی به چشم اندازهای طرح ها و سیاستهای پیش رو و مسئولیت کنونی جوانان بیندازیم.

جوانی فصل شکفتن غنچه های معرفت و کمال و موسم جوشش زلال ایمان و معنویت در زندگی انسان است.  قوت احساس، شدت اخلاص، سلامت روان و طهارت ایمان، سیمای زندگی جوانان را گرم و صمیمی و عرصه های حیات اجتماعی را شیرین و دلپذیر ساخته است.

بی سبب نیست که وجود هر انسانی آکنده از خاطرات شیرین دوران جوانی است. احساس و عاطفه، شیدایی و شوریدگی، اخلاص و آزادگی، صفا و صمیمیت، سادگی و صراحت، عشق و معنویت در دوران جوانی به اوج خود رسیده است و بر آیینه شفاف روح و ضمیر آدمی نقش جاودانه میگذارد…….

درخشش شعاع نورانی اسلام و جاذبه های معنوی انقلاب در جامعه اسلامی ایران جوهر و گوهر وجودی نسل جوان را با اکسیر ایمان و معنویت سرشته و زندگی آنان را با قداست و فضیلت درآمیخته است.

کوثر زلال وحی، چشمه طهور عترت و صافی و صفای دعا و عبادت، سستی و رخوت از جان جوانان شسته و به زندگی آنان روح امید و نشاط دمیده است.

امروز در فضای عطرآگین ایران اسلامی، گوشها معبر قرآن و اذان، دلها گذرگاه نماز و عرفان و روحها سکوی عروج به عالم ملکوت است. انقلاب اسلامی ایران تحولی عظیم در ارزشها و باورها و معجزه ای بزرگ در عصر شگفتی ها بود. تاملی گذرا بر صحنه های پرالتهاب و حماسی انقلاب و دوران دفاع مقدس هرگونه فرصت تفنن و تعلل و سرگرمی و روزمرگی را از جوانان پرشور و انقلابی می ستاند و آنان را با مسئولیتهای بزرگی مواجه می سازد.

سرزمین ما معبد عشق و محراب عبادت است. دشتی است غریب که با شقایق های سرخ و لاله های خونین دوستی دیرینه دارد.

لاله ها از خون شهیدان مان رنگ می گیرند و شقایقها از گرمای ایمانشان همواره با داغ می رویند. داغ شقایق، عطر یاس، قنوت آلاله و سوگواری بنفشه، همگی پیام آور هجرت خونین شهیدان و یادآور عهد سنگین آنان است.

بدون تردید ایمان جوشان، عقل جستجوگر، عزم راسخ و اراده استوار جوانان برومند ایرانی ضامن رشد و بالندگی نهضت اسلامی معاصر و پشتوانه عظیم گسترش عدالت و آزادی در سرتاسر جهان خواهد بود.

امروز در پرتو معنویت اسلام و برکت انقلاب اسلامی، خانواده ها، مدارس، دانشگاهها و اجتماعات گوناگون، همپا، همراه و همدل به نسل جوان می اندیشند و از کنار لحظه ها و فرصتهایی که معمولا به تاراج غفلتها و آسیبها می روند ساده و آسان نمی گذرند. همواره چشمهایی نگران و دستهایی لرزان برای توفیق جوانان به سوی آسمان بلنداست و دلهای دردمندان و آرزومندان دائما در التهاب سعادت و پیروزی آنان می تپد.

جوانان رشید و مومن این سرزمین حماسی، خوب میدانند که بر شجره طیبه انقلاب اسلامی حادثه ها و رخدادهای فراوان گذشته است و در آسمان روشن انقلاب، ستارگان بسیاری خاموش شده اند باید عاشقانه بکوشند تا همچون خورشید فروزان میراث دار فروغ آنان باشند.

امروز پاسداری ازحرمت خون شهیدان و ابلاغ پیام انقلاب اسلامی، حضور موفق در عرصه های معنوی، علمی، هسته ای و فناوری در دنیا، به اراده و همت جوانان غیرتمند و آزاده متکی و میسر شده است.

عبور از سالهای گرم جهاد و مقاومت و دوران سخت تلاش و سازندگی و توانمندی در تبدیل تهدیدها و تحریم های پیش رو به فرصتهای سازنده، الگوی کامل و سنت مطلوبی است که جوانان را به آینده های درخشان و امید بخش و افق های روشن و حیاتبخش دلگرم می سازد.

نسل جوان می داند که باید دست تلاش از آستین اخلاص برآورد و هر آنچه را که غارتگران و دشمنان اسلام و انقلاب به آتش فتنه و نفاق سوزانده اند، به گرمای ایمان و مجاهدت بسازد و خانه دلها را به آتش  عشق و نور معرفت منوّر نماید. بی شک دراین راه خطیر و دشوار مشکلات و تنگناهای بسیاری در کمین است ولی فرزندان انقلاب و وارثان جبهه های شرف و شهادت از عمق جان می دانند که گل های انقلاب، در گلدانهای شکسته نیز شکفتن و بالیدن می توانند.

بدون تردید طرح و سیاستها و برنامه های فرهنگی، جوانان را که نبض پر تپش جامعه محسوب می شوند، برای مقابله روشن بینانه و سنجیده با مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی آماده و توانا می سازد و به آنان یاری می     رساند تا با آینده نگری و دور اندیشی و جوشش و کوشش، طرح های روشن و اطمینان بخشی برای بهروزی فردای خود در افکنند، هنر خوب زیستن را بیاموزند و از عمق روح وجان، زندگی را تجربه کنند.

ابوالفضل بمانی

 به مناسبت روز جوان از قم؛

جوانان انقلاب؛ گلهایی که در گلدانهای شکسته نیز شکفتن توانند!

سنت مبارک انتخاب سالروز تولد حضرت علی اکبر(ع) به نام روز "جوان" فرصت مغتنمی است تا با تاسی به سیره نبوی و زاد روز شخصیتی که اشبه الناس از نظر سیره و صورت به پیامبر رحمت للعالمین است، مفاهیم پاک این دوران را مرور و نگاهی به چشم اندازهای طرح ها و سیاستهای پیش رو و مسئولیت کنونی جوانان بیندازیم.

جوانی فصل شکفتن غنچه های معرفت و کمال و موسم جوشش زلال ایمان و معنویت در زندگی انسان است.  قوت احساس، شدت اخلاص، سلامت روان و طهارت ایمان، سیمای زندگی جوانان را گرم و صمیمی و عرصه های حیات اجتماعی را شیرین و دلپذیر ساخته است.

بی سبب نیست که وجود هر انسانی آکنده از خاطرات شیرین دوران جوانی است. احساس و عاطفه، شیدایی و شوریدگی، اخلاص و آزادگی، صفا و صمیمیت، سادگی و صراحت، عشق و معنویت در دوران جوانی به اوج خود رسیده است و بر آیینه شفاف روح و ضمیر آدمی نقش جاودانه میگذارد…….

درخشش شعاع نورانی اسلام و جاذبه های معنوی انقلاب در جامعه اسلامی ایران جوهر و گوهر وجودی نسل جوان را با اکسیر ایمان و معنویت سرشته و زندگی آنان را با قداست و فضیلت درآمیخته است.

کوثر زلال وحی، چشمه طهور عترت و صافی و صفای دعا و عبادت، سستی و رخوت از جان جوانان شسته و به زندگی آنان روح امید و نشاط دمیده است.

امروز در فضای عطرآگین ایران اسلامی، گوشها معبر قرآن و اذان، دلها گذرگاه نماز و عرفان و روحها سکوی عروج به عالم ملکوت است. انقلاب اسلامی ایران تحولی عظیم در ارزشها و باورها و معجزه ای بزرگ در عصر شگفتی ها بود. تاملی گذرا بر صحنه های پرالتهاب و حماسی انقلاب و دوران دفاع مقدس هرگونه فرصت تفنن و تعلل و سرگرمی و روزمرگی را از جوانان پرشور و انقلابی می ستاند و آنان را با مسئولیتهای بزرگی مواجه می سازد.

سرزمین ما معبد عشق و محراب عبادت است. دشتی است غریب که با شقایق های سرخ و لاله های خونین دوستی دیرینه دارد.

لاله ها از خون شهیدان مان رنگ می گیرند و شقایقها از گرمای ایمانشان همواره با داغ می رویند. داغ شقایق، عطر یاس، قنوت آلاله و سوگواری بنفشه، همگی پیام آور هجرت خونین شهیدان و یادآور عهد سنگین آنان است.

بدون تردید ایمان جوشان، عقل جستجوگر، عزم راسخ و اراده استوار جوانان برومند ایرانی ضامن رشد و بالندگی نهضت اسلامی معاصر و پشتوانه عظیم گسترش عدالت و آزادی در سرتاسر جهان خواهد بود.

امروز در پرتو معنویت اسلام و برکت انقلاب اسلامی، خانواده ها، مدارس، دانشگاهها و اجتماعات گوناگون، همپا، همراه و همدل به نسل جوان می اندیشند و از کنار لحظه ها و فرصتهایی که معمولا به تاراج غفلتها و آسیبها می روند ساده و آسان نمی گذرند. همواره چشمهایی نگران و دستهایی لرزان برای توفیق جوانان به سوی آسمان بلنداست و دلهای دردمندان و آرزومندان دائما در التهاب سعادت و پیروزی آنان می تپد.

جوانان رشید و مومن این سرزمین حماسی، خوب میدانند که بر شجره طیبه انقلاب اسلامی حادثه ها و رخدادهای فراوان گذشته است و در آسمان روشن انقلاب، ستارگان بسیاری خاموش شده اند باید عاشقانه بکوشند تا همچون خورشید فروزان میراث دار فروغ آنان باشند.

امروز پاسداری ازحرمت خون شهیدان و ابلاغ پیام انقلاب اسلامی، حضور موفق در عرصه های معنوی، علمی، هسته ای و فناوری در دنیا، به اراده و همت جوانان غیرتمند و آزاده متکی و میسر شده است.

عبور از سالهای گرم جهاد و مقاومت و دوران سخت تلاش و سازندگی و توانمندی در تبدیل تهدیدها و تحریم های پیش رو به فرصتهای سازنده، الگوی کامل و سنت مطلوبی است که جوانان را به آینده های درخشان و امید بخش و افق های روشن و حیاتبخش دلگرم می سازد.

نسل جوان می داند که باید دست تلاش از آستین اخلاص برآورد و هر آنچه را که غارتگران و دشمنان اسلام و انقلاب به آتش فتنه و نفاق سوزانده اند، به گرمای ایمان و مجاهدت بسازد و خانه دلها را به آتش  عشق و نور معرفت منوّر نماید. بی شک دراین راه خطیر و دشوار مشکلات و تنگناهای بسیاری در کمین است ولی فرزندان انقلاب و وارثان جبهه های شرف و شهادت از عمق جان می دانند که گل های انقلاب، در گلدانهای شکسته نیز شکفتن و بالیدن می توانند.

بدون تردید طرح و سیاستها و برنامه های فرهنگی، جوانان را که نبض پر تپش جامعه محسوب می شوند، برای مقابله روشن بینانه و سنجیده با مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی آماده و توانا می سازد و به آنان یاری می     رساند تا با آینده نگری و دور اندیشی و جوشش و کوشش، طرح های روشن و اطمینان بخشی برای بهروزی فردای خود در افکنند، هنر خوب زیستن را بیاموزند و از عمق روح وجان، زندگی را تجربه کنند.

ابوالفضل بمانی