السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

به همت معاونت تربیت و آموزش ناحیه بسیج امام حسین(ع)؛

دوره آموزشی تبدیل بسیجیان  "فعال به کادر" در قم برگزار شد

به همت معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، دومین دوره آموزشی تبدیل بسیجیان  فعال به کادر با میزبانی حوزه سه بسیج شهید عابدی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج از قم، در این دوره که به منظور تقویت کادر اجرایی پایگاههای بسیج و در مسجد فاطمیه خیابان 19 دی  برگزار شد، بیش از 200 نفر از بسیجیان حوزه های برادران شامل اعضاء فعال بسیج و سرگروههای حلقه های صالحین حضور داشتند.

گفتنی است در این دوره مباحث تربیتی و اجرایی از جمله آشنایی با دیدگاههای مقام معظم رهبری در بعد تعلیم و تربیت، شاخصه های بسیجی کادر، مخاطب شناسی و روشهای تعامل موفق و دیگر مباحث ضروری مورد بررسی قرار گرفت.

 م- سلیمانی مطلق

به همت معاونت تربیت و آموزش ناحیه بسیج امام حسین(ع)؛

دوره آموزشی تبدیل بسیجیان  "فعال به کادر" در قم برگزار شد

به همت معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، دومین دوره آموزشی تبدیل بسیجیان  فعال به کادر با میزبانی حوزه سه بسیج شهید عابدی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسیج از قم، در این دوره که به منظور تقویت کادر اجرایی پایگاههای بسیج و در مسجد فاطمیه خیابان 19 دی  برگزار شد، بیش از 200 نفر از بسیجیان حوزه های برادران شامل اعضاء فعال بسیج و سرگروههای حلقه های صالحین حضور داشتند.

گفتنی است در این دوره مباحث تربیتی و اجرایی از جمله آشنایی با دیدگاههای مقام معظم رهبری در بعد تعلیم و تربیت، شاخصه های بسیجی کادر، مخاطب شناسی و روشهای تعامل موفق و دیگر مباحث ضروری مورد بررسی قرار گرفت.

 م- سلیمانی مطلق