السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

به توفیق و منت الاهی و عنایت شهیدان مراسم تشییع از 2 شهید گمنام در 92/6/13 برگزار گردید

حضور 2 شهید گمنام در مسجد محله و حضور مردم و بچه های بسیج و عطر این دو شهید

به توفیق و منت الاهی و عنایت شهیدان مراسم تشییع از 2 شهید گمنام در 92/6/13 برگزار گردید

حضور 2 شهید گمنام در مسجد محله و حضور مردم و بچه های بسیج و عطر این دو شهید