السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

پژوهشگران Human Media Lab در دانشگاه انتاریو موفق به ساخت تلفن همراهی انعطاف پذیر و با قطر بسیار کم و مجهز به جوهر الکترونیک شده‌اند که دستورات را با استفاده از خم کردن بدنه اجرا می‌کند. منبع : ایتنا

ما بقی تصاویر  ….

پژوهشگران Human Media Lab در دانشگاه انتاریو موفق به ساخت تلفن همراهی انعطاف پذیر و با قطر بسیار کم و مجهز به جوهر الکترونیک شده‌اند که دستورات را با استفاده از خم کردن بدنه اجرا می‌کند. منبع : ایتنا

ما بقی تصاویر  ….