السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

بدون شرح!


پ ن: لحظه هایی در زندگی انسان ناب است ناب، درک اش کن! دقیق خیلی دقیق!

بدون شرح!


پ ن: لحظه هایی در زندگی انسان ناب است ناب، درک اش کن! دقیق خیلی دقیق!