السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

خط مشي هاي جديد سازمان بسيج مستضعفين در موضوع حلقه هاي صالحين

* بايد در انتخاب مربيان و سرمربيان به دنبال افراد توانمند، خوش اخلاق، تحصيلكرده، اهل مطالعه و….. گشته و با دقت و ظرافت انتخاب شود.

* حلقه صالحين محل تربيت ديني است كه بايد براي لحظه لحظه آن برنامه ريزي گردد.

* در حلقه هاي صالحين نياز نيست به صحبت هاي اين و آن پرداخته شود بلكه بايد فرمايش ولايت و سخنراني هاي حضرت آقا در آن هفته محور قرار گيرد. ولايت منبع فياض و چكيده تمام ارزش هاي اسلامي است.

* در حلقه هاي صالحين بايستي چنان بصيرت بخشي و معرفت افزايي نمود كه موضع گيري ها و صحبت هاي اين جناح و آن جناح هيچ تأثيري بر بسيجيان نداشته باشد.

* براي يك فرمانده دسته كه قرار است مسئول 20 نفر باشد چهار سال آموزش مي گذاريم اما يك مسئول بسيج كه قرار است با چندين هزار نفر از مردم مواجه گردد و تمام شئون فرهنگي، اجتماعي، علمي ، ورزشي و…، با افراد مختلف مواجه است، قطعاً بايد آموزش هاي فراواني را داشته باشيم و آموزش هاي طولاني مدت و همچنين دوره هاي كافي.

خط مشي هاي جديد سازمان بسيج مستضعفين در موضوع حلقه هاي صالحين

* بايد در انتخاب مربيان و سرمربيان به دنبال افراد توانمند، خوش اخلاق، تحصيلكرده، اهل مطالعه و….. گشته و با دقت و ظرافت انتخاب شود.

* حلقه صالحين محل تربيت ديني است كه بايد براي لحظه لحظه آن برنامه ريزي گردد.

* در حلقه هاي صالحين نياز نيست به صحبت هاي اين و آن پرداخته شود بلكه بايد فرمايش ولايت و سخنراني هاي حضرت آقا در آن هفته محور قرار گيرد. ولايت منبع فياض و چكيده تمام ارزش هاي اسلامي است.

* در حلقه هاي صالحين بايستي چنان بصيرت بخشي و معرفت افزايي نمود كه موضع گيري ها و صحبت هاي اين جناح و آن جناح هيچ تأثيري بر بسيجيان نداشته باشد.

* براي يك فرمانده دسته كه قرار است مسئول 20 نفر باشد چهار سال آموزش مي گذاريم اما يك مسئول بسيج كه قرار است با چندين هزار نفر از مردم مواجه گردد و تمام شئون فرهنگي، اجتماعي، علمي ، ورزشي و…، با افراد مختلف مواجه است، قطعاً بايد آموزش هاي فراواني را داشته باشيم و آموزش هاي طولاني مدت و همچنين دوره هاي كافي.