السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زمان آموزش در مدارس ابتدایی از مهرماه 1390 در پنج روز سامان دهی خواهد شد.

بنابر اعلام این مرکز باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و با عنایت به سامان دهی و بهینه کردن زمان آموزشی در مقطع ابتدایی و همچنین توجه بیشتر به بحث تعلیم و تربیت در خانواده و تحکیم بنیان خانواده، کلیه مدارس ابتدایی شهرها و روستاهای سراسر کشور از آغاز سال تحصیلی جدید پنج روزه اداره خواهد شد.
این مرکز اعلام کرد: یکی از علل انجام این مصوبه حضور دانش آموزان ابتدایی در روزهای پنج شنبه در کنار خانواده است تا با حضور بیشتر آنها در کنار خانواده نسبت به تعمیق آموزه های تربیتی توجه بیشتری معمول گردد.
گفتنی است بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش این طرح قبلا در روستاها به صورت آزمایشی اجرا شده بود و از 15 فروردین ماه سالجاری مدارس ابتدایی که آمادگی داشته باشند، می توانند به صورت داوطلبانه با هماهنگی مناطق آموزش و پرورش خود نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند.
لازم به ذکر است با اجرایی شدن طرح پنج روزه شدن مدارس ابتدایی از سال تحصیلی جدید، هیچ مدرسه ابتدایی به صورت دو نوبته نخواهد بود.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زمان آموزش در مدارس ابتدایی از مهرماه 1390 در پنج روز سامان دهی خواهد شد.

بنابر اعلام این مرکز باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و با عنایت به سامان دهی و بهینه کردن زمان آموزشی در مقطع ابتدایی و همچنین توجه بیشتر به بحث تعلیم و تربیت در خانواده و تحکیم بنیان خانواده، کلیه مدارس ابتدایی شهرها و روستاهای سراسر کشور از آغاز سال تحصیلی جدید پنج روزه اداره خواهد شد.
این مرکز اعلام کرد: یکی از علل انجام این مصوبه حضور دانش آموزان ابتدایی در روزهای پنج شنبه در کنار خانواده است تا با حضور بیشتر آنها در کنار خانواده نسبت به تعمیق آموزه های تربیتی توجه بیشتری معمول گردد.
گفتنی است بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش این طرح قبلا در روستاها به صورت آزمایشی اجرا شده بود و از 15 فروردین ماه سالجاری مدارس ابتدایی که آمادگی داشته باشند، می توانند به صورت داوطلبانه با هماهنگی مناطق آموزش و پرورش خود نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند.
لازم به ذکر است با اجرایی شدن طرح پنج روزه شدن مدارس ابتدایی از سال تحصیلی جدید، هیچ مدرسه ابتدایی به صورت دو نوبته نخواهد بود.