السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

لینک معارف سایت بسیجیها قصد دارد هر صبح به مدت چهل روز احادیثی از کلام گوهربار حضرت زهرا (س) را در این بخش قرار دهد؛ باشد که مورد عنایت و توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار معارف سایت بسیجیها؛ حدیثی که در ذیل آمده است از حضرت فاطمه زهرا (س) در خصوص بهترین افراد ساکن بهشت نقل شده است:

قالَتْ علیها السلام :

شیعَتُنا مِنْ خِیارِ اءهْلِ الْجَنَّةِ وَكُلُّ مُحِبّینا وَ مَوالى اَوْلیائِنا وَ مُعادى اعْدائِنا وَ الْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَ لِسانِهِ لَنا.

شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان كه دشمن دشمنان ما باشند، نیز آنهایى كه با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشت خواهند بود.

بحار الانوار: ج 68، ص 155

لینک معارف سایت بسیجیها قصد دارد هر صبح به مدت چهل روز احادیثی از کلام گوهربار حضرت زهرا (س) را در این بخش قرار دهد؛ باشد که مورد عنایت و توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار معارف سایت بسیجیها؛ حدیثی که در ذیل آمده است از حضرت فاطمه زهرا (س) در خصوص بهترین افراد ساکن بهشت نقل شده است:

قالَتْ علیها السلام :

شیعَتُنا مِنْ خِیارِ اءهْلِ الْجَنَّةِ وَكُلُّ مُحِبّینا وَ مَوالى اَوْلیائِنا وَ مُعادى اعْدائِنا وَ الْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَ لِسانِهِ لَنا.

شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان كه دشمن دشمنان ما باشند، نیز آنهایى كه با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشت خواهند بود.

بحار الانوار: ج 68، ص 155