السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

حضرت زهرا (علیها السلام) فرمودند:
یكشب رختخوابم را پهن كرده بودم و می خواستم بخوابم ، حضرت رسول (ص) بر من وارد شد و فرمودند: ای فاطمه ! نخواب ، مگر چهار عمل را بجا آوری . گفتم : آن چهار عمل چیست ؟! فرمود:
اول : ختم قرآن كن .

دوم : پیغبران را شفیع خود گردان .

سوم : مؤمنین را از خود خوشنود گردان .

چهارم : حج و عمره را بجا آور.

سپس مشغول نماز شدند، من منتظر ماندم تا نماز حضرت تمام شد،

گفتم : یا رسول اللّه ، مرا امر فرمودید: به چهار چیز كه قدرت انجام آن را دراین وقت ندارم .

آن حضرت تبسمی كردند و فرمودند:
1 هر وقت خواستی بخوابی قل هو اللّه احد را سه مرتبه خوان ، مثل این است كه قرآن را ختم كردی یعنی ثواب ختم قرآن را برایت می نویسند.

2 وقتی كه بر من و پیغبران قبل از من صلوات بفرستی ، ما در روز قیامت شفیعان تو خواهیم بود. یعنی بگویی : سَلامٌ عَلَی جَمیعِ الاْ نْبیاء و المُرسَلین

3 وقتی برای مؤمنین استغفار بگویی ، یعنی بگویی : اَللّهُمَّ اغْفِر المُؤمنینَ و المُؤمنات . پس تمام آنها از تو خوشنود می شوند.

4 و وقتی بگویی : سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَلا اِلهَ اِلا اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ. پس حج و عمره بجا آوردی .

حضرت زهرا (علیها السلام) فرمودند:
یكشب رختخوابم را پهن كرده بودم و می خواستم بخوابم ، حضرت رسول (ص) بر من وارد شد و فرمودند: ای فاطمه ! نخواب ، مگر چهار عمل را بجا آوری . گفتم : آن چهار عمل چیست ؟! فرمود:
اول : ختم قرآن كن .

دوم : پیغبران را شفیع خود گردان .

سوم : مؤمنین را از خود خوشنود گردان .

چهارم : حج و عمره را بجا آور.

سپس مشغول نماز شدند، من منتظر ماندم تا نماز حضرت تمام شد،

گفتم : یا رسول اللّه ، مرا امر فرمودید: به چهار چیز كه قدرت انجام آن را دراین وقت ندارم .

آن حضرت تبسمی كردند و فرمودند:
1 هر وقت خواستی بخوابی قل هو اللّه احد را سه مرتبه خوان ، مثل این است كه قرآن را ختم كردی یعنی ثواب ختم قرآن را برایت می نویسند.

2 وقتی كه بر من و پیغبران قبل از من صلوات بفرستی ، ما در روز قیامت شفیعان تو خواهیم بود. یعنی بگویی : سَلامٌ عَلَی جَمیعِ الاْ نْبیاء و المُرسَلین

3 وقتی برای مؤمنین استغفار بگویی ، یعنی بگویی : اَللّهُمَّ اغْفِر المُؤمنینَ و المُؤمنات . پس تمام آنها از تو خوشنود می شوند.

4 و وقتی بگویی : سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَلا اِلهَ اِلا اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ. پس حج و عمره بجا آوردی .